9 september 2009: Middagdebat ‘Goed toezicht bij goed bestuur’

Geplaatst door OCO op 31 augustus 2009

Op woensdagmiddag 9 september 2009 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) in samenwerking met Van Doorne een middagdebat met als thema ‘Goed toezicht bij goed bestuur’. Op het programma staat onder meer een inleiding door drs. Annette Roeters, Inspecteur Generaal van het Onderwijs.

Vanuit het perspectief van de Inspectie van het Onderwijs wordt ingegaan op de aspecten van goed bestuur en het te hanteren toetsingskader. Vervolgens vindt een inhoudelijke discussie plaats over de invulling van goed bestuur. Vanuit de verschillende perspectieven van de wetenschap, de praktijk (bestuurders maar ook toezichthouders), de (rijks)overheid en belangenorganisaties wordt ingegaan op de ontwikkelingen van goed bestuur en intern toezicht in het onderwijs. Inschrijving staat open voor bestuurders, schoolleiders, toezichthouders en onderwijsjuristen, maar ook leden van medezeggenschapsraden zijn van harte welkom.

Het debat vindt plaats in het kantoor van Van Doorne, Jachthavenweg 121 Amsterdam. De locatie is 5. min lopen van metro station Amstelveenseweg. Ontvangst 12.300 uur, afsluiting ca 15.50 uur.

Opmerking van OCO bij dit programma
De Onderwijsraad wees dit voorjaar op het risico dat beoordeling van scholen op grond van minimum leerresultaten kan leiden tot ongewenste neveneffecten. Scholen zouden in de verleiding kunnen komen een verscherpt toelatingsbeleid te voeren of meer te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Ook kan de nadruk op een te kleine selectie van leerresultaten ten koste gaan van de brede vormende taak van scholen.