Mogen islamitische scholen hun leerlingen vertellen dat de islam het enige ware geloof is?

Geplaatst door OCO op 8 juli 2007

Ja. Bijzondere scholen zijn er juist voor om, als de school dat wil, les te geven vanuit het eigen geloof. Ook rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen mogen hun levensbeschouwing centraal stellen of de belangrijkste vinden.

Uit: Islamitische scholen nader onderzocht – Onderwijsinspectie, oktober 2003

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie