Mogen islamitische scholen hun leerlingen vertellen dat de islam het enige ware geloof is?

Ja. Bijzondere scholen zijn er juist voor om, als de school dat wil, les te geven vanuit het eigen geloof. Ook rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen mogen hun levensbeschouwing centraal stellen of de belangrijkste vinden.

Uit: Islamitische scholen nader onderzocht – Onderwijsinspectie, oktober 2003