Mozaïek sluit haar deuren per juli 2009

Geplaatst door OCO op 6 oktober 2008

Ondanks de vele inspanningen van de school om meer leerlingen aan te trekken, ziet basisschool Het Mozaïek zich genoodzaakt haar deuren te gaan sluiten. De laatste jaren kozen veel ouders in de buurt ervoor hun kind(eren) op een andere school in de buurt of in een andere buurt naar school te laten gaan. Steeds minder kinderen gingen hierdoor naar Het Mozaïek. Tegelijkertijd vertrokken veel leerlingen vanwege verhuizing naar andere buurten, steden en landen. Volgens de regels van het ministerie is het aantal leerlingen nu te laag waardoor sluiting niet meer te voorkomen is.

Oplossingen
Met het oog op de kinderen blijft de school nog dit hele schooljaar open. In de tussentijd zal het schoolbestuur oplossingen zoeken om de leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk terecht te laten komen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. De leerlingen zullen waar mogelijk per groep bij een andere school aangemeld worden. Net als het schoolbestuur wil ook het stadsdeel dat kinderen in de buurt naar school kunnen gaan en zal de school daarbij ondersteunen. Het Mozaïek garandeert dat alle leerlingen, ondanks de sluiting, dit schooljaar goed onderwijs krijgen en hun schoolcarrière zo goed mogelijk kunnen vervolgen. Ook voor de medewerkers zal een passende oplossing worden gezocht. De huidige schooldirecteur zal worden opgevolgd door de huidige adjunct-directeur die ervoor zal zorgen dat de school op een waardige manier definitief gesloten kan worden.

Informatiebijeenkomst
De ouders en verzorgers van de leerlingen van Het Mozaïek zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de sluiting. Dinsdag 7 oktober wordt in samenwerking met stadsdeel Oud Zuid een bijeenkomst georganiseerd waarin het bestuur van AMOS en wethouder Lieke Thesingh uitleg geven over de sluiting. Op een nog te bepalen moment zal een kennismakingsronde worden georganiseerd langs scholen in de buurt waarbij de ouders en verzorgers informatie over de verschillende scholen krijgen. Op die manier kunnen de ouders mede op basis van advies vanuit Het Mozaïek een gedegen keuze maken over de nieuwe school voor hun kind(eren).

Oorzaak
Het Mozaïek is niet de enige school in Amsterdam die te kampen heeft met teruglopende leerlingaantallen. Segregatie in het onderwijs is een belangrijke oorzaak hiervoor. Veel ouders in Amsterdam laten hun kinderen naar witte of gemengde scholen (soms buiten de buurt) gaan, waardoor het voor zwarte scholen steeds moeilijker is het hoofd boven water te houden. Om dit tegen te gaan is in juni 2007 door de stadsdelen en schoolbesturen het convenant Kleurrijke Scholen ondertekend. Het gaat de ondertekenaars van dit convenant om het bevorderen van contacten tussen allochtone en autochtone kinderen, kansrijke en kansarme kinderen. Uitgangspunt is dat de school een afspiegeling van de buurt dient te zijn. Ondanks grote inspanningen van bestuur, school en ouders heeft deze aanpak helaas Het Mozaïek niet meer kunnen redden.

Het Mozaïek is onderdeel van de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS). Binnen AMOS werken 35 oecumenische scholen in de regio Amsterdam. AMOS-scholen maken deel uit van de buurt waarin ze zich bevinden en betrekken de buurt waar mogelijk ook bij het onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog