Nederlandse schoolboeken extreem duur

Geplaatst door OCO op 3 maart 2008

Buitenland drie keer goedkoper
Volgens een inventarisatie door de Volkskrant wordt in Nederland per scholier in het voortgezet onderwijs bijna drie keer zo veel uitgegeven als in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Daar wordt niet meer dan 80 euro per leerling aan schoolboeken uitgegeven terwijl in Nederland een budget geldt van 308 euro voor schoolboeken en de VO-raad, de besturenorganisatie in het voortgezet onderwijs, claimt dat eigenlijk 380 euro nodig zou zijn.

Mogelijke verklaringen prijsverschil
In een achtergrondartikel in de Volkskrant bevestigt Henk van der Linden, secretaris van de Groep Educatieve Uitgevers van het Nederlands Uitgevers Verbond het beeld. Van der Linden geeft drie mogelijke verklaringen: het onderwijs is versnipperd, het Nederlands taalgebied is klein, en de aanhoudende onderwijsvernieuwingen zorgen ervoor dat schoolboeken maar een paar jaar mee kunnen. Rino Mikulic van het Duitse uitgeversverbond VdS Bildungsmedien denkt dat de versnipperingstheorie niet opgaat als verklaring voor het prijsverschil omdat in Duitsland per deelstaat verschillende schoolboeken worden gebruikt. De levenscyclus van een schoolboek is in Duitsland met 9 jaar wel ongeveer dubbel zo lang als in Nederland.

Europese aanbesteding
Dat het kabinet door middel van Europese aanbesteding scherpere prijzen mogelijk acht is in het licht van deze inventarisatie van de Volskrant niet zo verwonderlijk. Maar inmiddels zijn er bij scholen en de VO-raad veel bezwaren gerezen tegen de uitvoerbaarheid van Europese aanbesteding. Bestellingen boven de 206.000 euro zijn aanbestedingsplichtig, wat in Nederland vanwege het hoge boekenbudget al het geval is bij scholen van circa 700 leerlingen. De Engelse en Franse uitgeversbonden melden dat door het lage boekenbudget scholen bijna nooit Europees hoeven aan te besteden. In Duitsland zijn het de gemeentes die via een Europese aanbesteding boekenleveranciers selecteren waarbij de scholen hun boekenlijsten kunnen inleveren.

Meer artikelen over Blog