Tag: *ouderbijdrage of kosten

Moet ik een ouderbijdrage voor jeugdhulp betalen?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Wat is de scholierenvergoeding in Amsterdam?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Schoolkosten in het mbo

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Wat kost de voorschool?

Uit vraag en antwoord > Organisatie voorschool

Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

OCO bezoekt ouders Krijtmolen

Blogbericht van 1 oktober 2014

Met ouderbijdrage opgebouwd vermogen door fraude verdwenen

Blogbericht van 26 augustus 2014

Samenwerking tussen ouderraad en medezeggenschapsraad

Blogbericht van 13 januari 2014

SP onderzoekt opnieuw ouderbijdrage

Blogbericht van 30 oktober 2013

Duidelijkheid over schoolkosten in het mbo

Blogbericht van 16 mei 2012

Aangepast beleid handhaving ouderbijdrage

Blogbericht van 24 mei 2011

UPDATE: Zwarte Lijst voor scholen

Blogbericht van 9 september 2010

Schoolkosten gedaald

Blogbericht van 14 juli 2010

Scholen houden zich niet aan wettelijke bepalingen

Blogbericht van 21 april 2010

Verbeter de informatie over alle kosten voor ouders

Blogbericht van 16 februari 2010

Honderd klachten over ‘gratis’ schoolboeken

Blogbericht van 28 september 2009

Meldpunt over misstanden gratis schoolboeken

Blogbericht van 16 september 2009

Kinderopvang

Blogbericht van 17 augustus 2009

Vergoedingsregeling Dyslexie

Blogbericht van 24 oktober 2008

Voorschool in De Baarsjes wordt gratis

Blogbericht van 10 oktober 2008

Geen ov voor mbo

Blogbericht van 28 juli 2008

Inspectie onderzoekt in 2009 hoogte vrijwillige ouderbijdrage

Blogbericht van 5 juni 2008

Gratis PC voor brugklassers

Blogbericht van 2 juni 2008

Gratis schoolboeken gaan door

Blogbericht van 12 maart 2008

Schoolboeken gratis

Blogbericht van 12 maart 2008

Nederlandse schoolboeken extreem duur

Blogbericht van 3 maart 2008

Ministerraad: gratis schoolboeken in twee stappen

Blogbericht van 18 januari 2008

Tips bij het selecteren van een huiswerkinstelling

Blogbericht van 16 augustus 2007

Toch sneller gratis schoolboeken?

Blogbericht van 19 juni 2007

Nieuwe regering: gratis boeken en betere kwaliteit

Blogbericht van 7 februari 2007