Negeren op eigen risico

Geplaatst door Menno van de Koppel op 24 februari 2015
Dinsdag 24 februari 2015 kwam er een einde aan de bezetting van het Bungehuis door het studentencollectief dat actie voerde onder de naam ‘De Nieuwe Universiteit‘. De UvA probeert nu de publicitaire schade te herstellen, maar komt dat nog goed of zijn er diepere oorzaken voor de studentenprotesten?

Ontruiming Bungehuis

Bij de ontruiming van het Bungehuis werden 46 actievoerders gearresteerd. De website van de Volkskrant brengt een uitgebreid verslag van de ontruiming en van de optocht na de ontruiming naar het Maagdenhuis waar Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, op het bordes de studenten toesprak.

Spijt

Parooljournalist Lorianne van Gelder schrijft vandaag dat Louise Gunning spijt heeft van de dwangsom van een ton die de UvA in het kort geding tegen de bezetters had geëist. Vanochtend werd Gunning nog geciteerd in De Volkskrant waarbij ze zei dat dit bedrag standaard was. In De Volkskrant werd een beeld geschetst van een innemende maar regenteske bestuurder die vindt dat mensen die het niet met haar eens zijn het niet begrepen hebben. Kennelijk is het UvA-bestuur vandaag tot inzicht gekomen dat spijt betuigd moet worden om iets van de goodwill-schade te herstellen, Het Parool kopte ‘We hadden eerder moeten praten’.

Rebel aan tafel, not

In De Groene Amsterdammer memoreerde Casper Thomas naar aanleiding van de ontruiming nog eens de jaarrede uit 2013 van de rector van de UvA Dymph van den Boom: “Vertrouw niet op de woorden van een autoriteit, maar ga af op je eigen oordeel”, en studenten moeten uitgroeien tot “competente rebellen”. Ook Louise Gunning bediende zich van deze terminologie. De Groene Amsterdammer eindigt met de waarschuwing dat wie protesterende studenten een plek aan de onderhandelingstafel weigert dat doet op eigen risico.

Echo van protesten tegen leenstelsel

De studenten hebben met hun acties veel sympathie gewonnen, maar er was ook kritiek. Onder andere in een column op de website van Folia onder de titel ‘Democratische armoede‘ waarin de actievoerders werd opgeroepen geen medestudenten lastig te vallen en een eigen universiteit op te richten. In de column wordt ook uitgemeten dat de bezetters van het Bungehuis protesteren tegen de financiering van het hoger onderwijs en dat dit het bestuur van de UvA niet aangerekend kan worden. De actievoerders ageren tegen het ‘rendementsdenken’ en willen meer medezeggenschap. Bij de recente invoering van het leenstelsel is studenten beloofd dat hun leningen geïnvesteerd zullen worden in de kwaliteit van het onderwijs en dat ze daar serieus over mee kunnen praten.

Vastgoed

Maar naast de geldstromen voor studieleningen en onderwijssalarissen die met Haags beleid gestuurd worden is er nog een hefboom die inwerkt op de inrichting en de kwaliteit van het hoger onderwijs, en niet alleen in het hoger onderwijs zoals onlangs bij het ROC Leiden bleek en eerder bij Amarantis: Grote onderwijsinstellingen zijn grote vastgoedspelers geworden. Ingrepen in de organisatie van het onderwijs die volgens bestuurders noodzakelijk zijn om de onderwijsinstellingen bij de tijd te houden gaan vaak gepaard met enorme vastgoedinvesteringen die weer gepaard gaan met enorme leningen bij de bank. Een van de eisen van de actievoerders was ‘een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek.’

Meer artikelen over Blog