Nieuw vak Natuur, Leven en Technologie

Geplaatst door OCO op 20 augustus 2007

Vanaf augustus 2007 mogen scholen in de bovenbouw HAVO en VWO een nieuw vak aanbieden aan leerlingen in de natuurprofielen. Het vak dat de naam Natuur, Leven en Technologie heeft gekregen is een geïntegreerd bètavak. Dat wil zeggen dat het vak gaat over onderwerpen op de grensvlakken van de disciplines biologie, natuurkunde, fysische geografie, scheikunde en wiskunde. NLT is ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van het bèta-onderwijs te verhogen en de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. NLT is ook bedoeld om het bèta-onderwijs beter te laten aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie.

Wat is NLT?
Je ziet aan de naam al dat dit vak zich over een groot vakgebied zal uitspreiden. Vakken als aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde, wiskunde en techniek hebben met NLT te maken. Maar je hoeft niet persé al deze vakken in je pakket te hebben. Welke vakken je wél moet hebben, is schoolafhankelijk. Op universiteiten en hogescholen wordt veel onderzoek gedaan in gebieden die met meerdere vakken hebben te maken. In tv programma’s als Brainiac, Myth Busters maar ook CSI gaat het niet alleen over één vak, maar kunnen biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, techniek en aardrijkskunde samen in één onderwerp samenkomen! NLT probeert hetzelfde te doen. Tussen de verschillende vakken, soms in de diepte bij een vak.

Kiezen voor NLT
Kiezen voor een nieuw vak is moeilijk! Zeker als je het vak nog nooit hebt gehad. Waarom zou jij dan NLT kiezen? Wij hebben hieronder een aantal argumenten opgeschreven waarom wij denken dat jij straks voor NLT kiest:

  • Als ik voor de profielen NG, NT kies, weet ik niet precies waarom ik dat kies. Als ik kijk naar de onderwerpen die bij NLT worden aangeboden, lijkt me de keus voor deze profielen prima!
  • Ik zie op tv en in films vaak figuren die interessant werk doen. Onderwerpen die je bij NLT direct ziet.
  • Ik zie op tv en in films vaak gadgets die ik ook wel zou willen hebben. Hoe werkt dat? Hoe maak je dat? Bij NLT ga je ontdekken hoe iets werkt.
  • Sommige exacte vakken vind ik wel aardig, maar hebben ze wel wat gemeenschappelijk? Het lijken soms wel héél verschillende vakken. Bij NLT kun je vaak niet zeggen dat het over één vak gaat.
  • Eigenlijk vind ik het leuk om eerst iets te maken of te ontwerpen. Als ik er dan iets over wil weten, onderzoek ik dat wel. Dat is ook de aanpak bij NLT, het bevat een praktisch- en een kennisgedeelte.
  • Sommige vakken op school vind ik wel leuk, maar ik weet niet echt wat ik er later mee kan doen. Bij NLT zie ik de vakken terug en kan ik beter inschatten of het echt iets voor mij is.
  • Bij de masterclasses op de universiteit hoor ik leuke dingen die breed toe te passen zijn.

Profielkeuzevak of keuze examenvak
NLT is een profielkeuzevak voor de profielen Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). Een profielkeuzevak is een vak dat een leerling kan kiezen om zijn profiel aan te vullen tot vier vakken. De studielast voor NLT is 320 uur op HAVO en 440 uur op VWO. Als je al een een ander vak als profielkeuzevak hebt gekozen kun je NLT ook kiezen als keuze examenvak. Soms bieden scholen ook losse modules van NLT aan in de vrije ruimte, deze modules hebben een studielast van 80 uur, er kunnen grotere en kleinere ontwikkeld worden.

Voorwaarden voor het kiezen van NLT in een NT of NG profiel
Naast NLT zijn in elk geval verplicht:
– voor NT leerlingen: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde (en ANW op het VWO)
– voor NG leerlingen: wiskunde A of B, biologie en scheikunde (en ANW op het VWO)
Het vak wordt een schoolexamenvak, het wordt dus niet afgesloten met een centraal schriftelijk examen.
*Zie onder voor een verwijzing naar meer info over profielkeuzes.

NLT in Amsterdam
De website van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT bevat een overzicht van scholen waar NLT in het schooljaar 2007/2008 wordt ingevoerd, van de 170 scholen in Nederland staan er zes in Amsterdam:
Het Amsterdams Lyceum
Barlaeus Gymnasium
Damstede (voorheen: Bernard Nieuwentijt College)
Ignatiusgymnasium
Sint Nicolaaslyceum
Spinozalyceum

Voor meer info zie de website [icon=website] www.betavak-nlt.nl van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT.

* Sommige scholen stellen voor NG-profiel leerlingen die natuurkunde kiezen wiskunde B verplicht, op andere scholen hebben leerlingen daarin alle vrijheid als maar wordt voldaan aan de schema’s die te vinden zijn op de website van het Tweede Fase Adviespunt, voor HAVO en voor
VWO.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog