Wat is het vmbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 3 oktober 2018
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn vier leerwegen. In de laatste jaren kiezen leerlingen een profiel met verplichte vakken en keuzevakken. Na het examen kan je ook doorstromen naar het havo.

Vooropleiding voor hbo

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op het middelaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen volgen vakken met veel theorie, maar ook vakken met veel praktijkkennis.

Leerwegen

Het vmbo bestaat uit vier leerwegen. Deze leerwegen bepalen de hoeveelheid theorie- of praktijkgerichte vakken. Dit zijn de leerwegen:

  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • gemengde leerweg
  • theoretische leerweg (soms wordt de naam mavo nog gebruikt)

Meer achtergronden over de leerwegen is te vinden in het artikel Hoe ziet het vmbo eruit?

Vakken

Na een algemene basisopleiding kiezen de leerlingen in de laatste jaren een profiel met een eigen vakkenpakket bestaande uit verplichte vakken behorende bij dat profiel én een aantal keuzevakken. Leerlingen vmbo-t en mavo kunnen kiezen uit vier profielen. Leerlingen in de overige leerwegen kunnen kiezen uit tien profielen. Meer informatie over de profielen, verplichte vakken en keuzevakken is te vinden in het artikel Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo?

Na het examen

Na het examen heb je nog geen startkwalificatie. Dit betekent dat je na het behalen van het diploma nog naar school moet. Als je al 18 jaar bent, dan hoef je niet meer naar school. Veruit de meeste leerlingen starten met een mbo-opleiding. Leerlingen worden namelijk voorbereid op een beroepsopleiding in het mbo. Sommige leerlingen stromen na het examen door naar havo.