OCO bezoekt Leonardo da Vinci School

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2012

Op woensdag 26 september 2012 was OCO in de ouderkamer van Leonardo da Vinci aanwezig. Op verzoek van de oudercontactmedewerker vertelde OCO over toetsen op school. Ouders kwamen ook direct met allerlei vragen en verhalen over hun kinderen op school. Er is duidelijk uitgelegd welke verschillende soorten toetsen er zijn en wat de scores A, B, C, D en E inhouden. Over dit onderdeel kwamen veel vragen. Aanwezige ouders waren van mening dat er minder goed gepresteerd werd bij de cito-toetsen vanwege de druk die er tijdens zo’n toets is. Verder is er  nog gesproken over het inzagerecht van ouders in de door hun kind gemaakte toetsen. Het leerlingdossier, het leerlingvolgsysteem (LVS), de ouderbijdrage en de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs kwamen ook ter sprake.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog