OCO geeft voorlichting in de Al Kabir-moskee

Geplaatst door OCO op 4 oktober 2010
Zondag 3 oktober 2010 gaf OCO voorlichting in de Al Kabir-moskee aan circa 40 vaders van kinderen in groep 6, 7 en 8 over schooladvies en onderwijssoorten in Amsterdam. Dit deed OCO op uitnodiging van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVMM).

Aanleiding

Veel ouders met een migratieachtergrond hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem, zo blijkt uit onderzoek en in de praktijk. Dit heeft tot gevolg dat de bemoeienis met de schoolcarrière van hun kinderen bij veel van hen onvoldoende vorm krijgt. Ook bestaat het beeld dat hun kinderen vaak een verkeerd schooladvies krijgen en daardoor op een school voor voortgezet onderwijs terecht komen waar zij eigenlijk niet thuis horen. Bij een deel van deze jongeren leidt dit tot spijbelgedrag, schooluitval en in de meest ernstige gevallen in het nemen van een afstand tot de samenleving en isolement, met alle mogelijke gevolgen van dien. De RVMM zet zich in om verbetering in deze situatie aan te brengen. Met het project ‘Voorkomen is Beter dan Genezen’ wil de RVMM participatie van jongeren bevorderen en processen waarin jongeren zich afkeren van de samenleving actief tegengaan. Het project richt zich vooral op het versterken van de mogelijkheden van de aangesloten moskeeën om jongeren meer bij de (organisatie van) maatschappelijke activiteiten te betrekken.

Vorm en doelgroep

Tijdens eerdere bijeenkomsten van het project ‘Voorkomen is Beter dan Genezen’, bleek dat er bij ouders veel behoefte is aan laagdrempelige informatie over het Nederlandse onderwijs(systeem). De bijeenkomst van 3 oktober gaf daar invulling aan en was bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen die op welke manier dan ook zijn verbonden aan de bij de RVMM aangesloten moskeeën.

In de bijeenkomst werd uitleg gegeven over wat de uiteenlopende vormen van voortgezet onderwijs precies inhouden en waar ze voor opleiden. Er was ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Een tolk zorgde voor vertaling in het Arabisch, waar nodig.

Voorbeelden van vragen die werden gesteld:

  • Wat kan ik als ouder doen als het basisschooladvies afwijkt van de cito-score?
  • Hoe kom ik op voor de belangen van mijn kind als ik vind dat het basisschooladvies te laag is?
  • Wat zijn mijn rechten als mijn kind ziek is tijdens een schooltoets?

Besproken is dat in gesprek blijven met de docent van belangrijk is om goed geïnformeerd en betrokken te zijn als ouder. Verder werd als tip meegegeven dat het maken van een gespreksverslag handig is. Ook werd het advies gegeven om bij twijfel over het niveau van uw kind, te kiezen voor een school met een ‘brede’ of ‘heterogene’ brugklas (meerdere onderwijsniveau’s bij elkaar in het 1e jaar). Niet alle vragen konden uitgebreid beantwoord worden tijdens de bijeenkomst; OCO gaf aan dat advies op maat mogelijk is door het bel-me-terug-formulier in te vullen. Voor alle ouders lag de Scholengids 2010 en algemene informatie over OCO klaar.

Regionale spreiding

De bijeenkomst van 3 oktober 2010 was bedoeld voor de regio Amsterdam Oost. Voor de regio’s Noord en West en voor Noord-Hollandse moskeeën buiten Amsterdam worden soortgelijke bijeenkomsten voorbereid, die in oktober en november zullen plaatsvinden. In januari 2011 zullen vervolgbijeenkomsten georganiseerd worden die gericht zijn op het stimuleren van het bezoeken van open dagen, het laatste schooladviesgesprek en de uiteindelijke schoolkeuze.

Meer artikelen over Blog