OCO Jaarrapportage 2015

Geplaatst door OCO op 30 april 2016
OCO informeert, adviseert en verbindt ouders met vragen over het Amsterdamse onderwijs. De informatievoorziening via de website kwam in 2015 voor het eerst boven de grens van een miljoen pageviews per jaar uit, vorig kalenderjaar waren het er nog zevenhonderdduizend. Bij de helpdesk steeg het aantal geregistreerde dossiers van 421 in 2014 naar 893 dossiers in 2015. In samenwerking met een dertigtal organisaties – door de toenemende drukte bij de helpdesk iets minder dan de 35 van vorig jaar – vonden ouderbijeenkomsten plaats in het kader van het verbinden van ouders. Naast de lopende werkzaamheden waren voor 2015 twee resultaatafspraken gemaakt: het bieden van een platform voor ouders die zich richten op verbetering van het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs, en het ontwikkelen van een trefwoordenset bij de registratie van dossiers bij de helpdesk. Bijzondere ontwikkelingen in 2015 waren verder de evaluatie van OCO, de (eerste) matching bij de overstap po-vo en deelname van OCO in de ’lerende ring’ van het project Onze Nieuwe School.

Download de Jaarrapportage 2015