OCO pleit voor bijspijkeren in het MBO

Geplaatst door OCO op 10 februari 2010

In de afgelopen dagen heeft het mbo in het brandpunt van de belangstelling gestaan door een tweetal ontwikkelingen: de publicatie van een lijst zeer zwakke mbo-opleidingen door de Onderwijsinspectie en klachten van leerlingen dat er veel te veel lesuitval is. Reden voor OCO om de situatie in Amsterdam in kaart te brengen en te pleiten voor het bijspijkeren van de opgelopen achterstanden.

Situatie Amsterdam
Voor OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) zijn deze ontwikkelingen aanleiding om zowel in overleg met JOB (Jongeren Beroeps Organisatie) als de betrokken onderwijsinstellingen uit te vinden hoe de situatie in Amsterdam feitelijk is. Volgens de Onderwijsinspectie betreft het in Amsterdam 5,7% van de 18.709 deelnemers van de Amarantis Onderwijsgroep, 2,7% van de 27.876 deelnemers van het ROCvA en 33% van de 2.368 deelnemers van het Mediacollege. In totaal gaat het dus om ongeveer 2600 leerlingen in Amsterdam.

Bijspijkeren
De publicatie van een lijst zeer zwakke studierichtingen door de Onderwijsinspectie is een logische stap. Die volgt op eerdere acties van de Onderwijsinspectie in andere sectoren. In de reacties tot nog toe van de instellingen is er geen zichtbare aandacht voor het bijspijkeren van de achterstanden van de leerlingen die te lijden hebben onder zeer zwakke opleidingen.

Lesuitval
De lesuitval in het mbo is net zo’n ernstig probleem. Het is bekend dat grote lesuitval een belangrijke factor is bij het ontstaan van demotivatie bij de leerlingen. Uren vallen uit zonder dat iemand daar enige verantwoordelijkheid voor neemt.

Schaalvoordeel
OCO is van mening dat juist de schaal van ROC’s creatieve acties mogelijk zouden moeten maken om leerlingen te helpen. Het organiseren van bijspijkeracties (extra lessen door bijspijkerbrigades, aanvullende lessen op andere locaties, omdat daar wel leraren zijn, enz.) om zowel de gevolgen van zwakke opleidingen als uitval op te vangen zou juist in een organisatie als een ROC mogelijk moeten zijn. Verder maakt de grote mobiliteit van de leerlingen een flexibele organisatie van een bijspijkeractie mogelijk: een mbo-leerling is minder gebonden aan een locatie dan een basisschoolleerling.

Verantwoordelijkheid
Het gaat er vooral om dat de school de verantwoordelijkheid neemt voor de situatie: te weinig les of les onder de maat – de school zorgt er voor dat de leerling daar niet onder lijdt. OCO pleit voor bijspijkeracties door de schoolbesturen. OCO vraagt ook de gemeente om in het kader van convenanten over schooluitval (Aanval op de uitval) het management/de schoolbesturen van de ROC’s de aandacht te vestigen op de noodzaak van bijspijkeren.

Meer artikelen over Blog