Inspectie publiceert lijst mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Geplaatst door OCO op 1 februari 2010

De Onderwijsinspectie publiceert 1 februari 2010 voor het eerst de lijst met mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit. In de lijst zijn per instelling alle mbo-opleidingen opgenomen waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat het onderwijs zeer zwak is, of de examinering onder de maat is, of beiden. Met het publiceren van de lijst maakt de inspectie in één oogopslag duidelijk welke opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs van onvoldoende kwaliteit zijn.

Per 1 februari 2010 staan 64 opleidingen op de lijst, waarvan 44 bekostigde opleidingen; dit is nog geen half procent van het totale aanbod van meer dan 11.000 bekostigde opleidingen in het mbo. Het onderwijs is van onvoldoende kwaliteit als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert én het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont. De inspectie analyseert jaarlijks de resultaten van alle opleidingen en voert onderzoek uit bij twijfels over de kwaliteit. Voor een aantal opleidingen leidt dit tot het oordeel zeer zwak. Het examen is van onvoldoende kwaliteit als de examinering niet aan de examenstandaarden voldoet. Deze opleidingen zijn in een steekproefonderzoek op de instellingen naar voren gekomen.

Opleidingen komen vier weken na vaststelling van het definitieve rapport op de lijst te staan.
Rapporten die meer dan 15 maanden oud zijn, worden niet in de lijst opgenomen. Als na heronderzoek blijkt dat een opleiding zich nog niet heeft verbeterd dan wordt deze alsnog op de lijst geplaatst. Hierdoor kan de lijst de komende maanden groeien.

De inspectie heeft de opleidingen die van onvoldoende kwaliteit zijn in het vizier, het toezicht op al deze opleidingen is geïntensiveerd. Zeer zwakke opleidingen krijgen maximaal twee jaar om tot verbetering te komen en lopen anders het risico om de onderwijslicentie kwijt te raken. Voor opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit geldt dat zij ongeveer een jaar krijgen om te verbeteren; van deze opleidingen kan daarna de examenlicentie worden ingetrokken.

Het is voor (aankomend) studenten belangrijk om te weten hoe het met de kwaliteit van hun opleiding is gesteld. De opleidingen zijn aan zet om de kwaliteit van hun onderwijs en examens te waarborgen. Vanaf najaar 2010 zal de inspectie ook instellingsprofielen voor het mbo op internet publiceren. Hiermee maakt de inspectie ook inzichtelijk hoe de gehele instelling presteert.

Meer artikelen over Blog