Onderwijs Bewijs

Geplaatst door OCO op 2 juli 2008

Onderwijsvernieuwing moet meer dan voorheen een wetenschappelijke basis hebben, getoetst worden voor het wordt ingevoerd. Het ministerie van Onderwijs heeft het actieprogramma Onderwijs Bewijs opgezet om meer evidence-based kennis (wat werkt wel, wat werkt niet) te verwerven over onderwijs. Daarnaast zal het actieprogramma verbindingen maken tussen het onderwijsveld en wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs en wetenschap kunnen gezamenlijk voorstellen indienen voor aantoonbare verbeteringen in het onderwijs die zullen worden getoetst op hun effectiviteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om signalering en/of begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, een vermindering van het lerarentekort, een verbetering van het taal- en rekenonderwijs en een versterking van de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg.

Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog