Onderwijsbegroting voor 2009

Geplaatst door OCO op 16 september 2008

De belangrijkste punten van de begroting zijn:
• In totaal gaat er 39,5 miljard euro naar Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
• Er wordt 115 miljoen euro geïnvesteerd in rekenen en taal
• Er wordt 400 miljoen euro uitgetrokken om het lerarentekort tegen te gaan, onder andere door beurzen te verstrekken aan leraren in opleiding.

‘Rust’
Veel nieuws is er niet te melden: de minister en staatssecretarissen willen verder op de ingeslagen weg en ‘rust’ betekent ook dat er niet ieder jaar hele nieuwe dingen te melden zijn. De nieuwe onderwerpen van de laatste tijd worden herhaald en de onderwerpen van vorig jaar worden niet wezenlijk veranderd. De vraagstukken waar ouders mee te maken hebben komen maar beperkt aan de orde.

Critici
De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (Aob) Walter Dresscher zegt over de onderwijsbegroting: “Uit de meerjarenramingen blijkt dat het aandeel van onderwijs in de rijksuitgaven daalt. Bovendien geeft het kabinet ook een steeds lager percentage van het bruto binnenlands product uit aan onderwijs. Het huidige percentage ligt op 5,1 %, terwijl de rijke landen gemiddeld 5,8 procent van hun welvaart aan onderwijs uitgeven.” In tegenstelling tot wat de begroting beweert meent Dresscher dat het lerarentekort niet opgelost zal worden met het Convenant Leerkracht, omdat de maatregelen van het convenant te langzaam op gang komen.
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) noemt de begroting voor 2009 ambitieus, maar vindt de financiële onderbouwing ondermaats. De voorzitter, Ton Duif: “Ambities hebben is mooi, het geeft sturing. Maar met irreële plannen schiet niemand iets op. We moeten voorkomen dat straks met de beschuldigende vinger naar het onderwijsveld wordt gewezen als, door gebrek aan middelen, de mooie ambities niet worden waargemaakt. Want dat is met de huidige mate van investeren zo goed als onmogelijk.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog