Wat kost de voorschool?

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 december 2017
Ouders betalen inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorschool. Het tarief per uur is maximaal 8 euro. Werkende ouders krijgen kinderopvangtoeslag. Andere ouders krijgen een toeslag van de gemeente voor maximaal 16 uur voorschool per week.

Kosten van de voorschool

Ouders betalen een eigen bijdrage voor de voorschool. De eigen bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. Op die manier kunnen zoveel mogelijk peuters gebruik maken van de voorschool. Tegelijkertijd kunnen kinderen meer uur per week naar de voorschool. Het uitgangspunt is dat kinderen 16 uur per week naar de voorschool gaan.

Uurtarieven

Kinderopvanginstellingen bepalen een tarief voor de peuteropvang, dus ook voor de voorschool. Het tarief voor de voorschool ligt tussen 7 en 8 euro per uur. Vanuit de gemeente is bepaald dat het tarief niet hoger mag zijn dan 8 euro per uur. Het tarief voor reguliere kinderopvang, buiten de uren voor de voorschool, kan wel hoger liggen. Het tarief is afhankelijk van de locatie en het totaal aantal uur dat u gebruik maakt van de voorschool. Ook eventuele aanvullende opvanguren, en of u een contract heeft inclusief of exclusief de vakantieperiode zijn bepalend. De tarieven zijn bij de meeste kinderopvangorganisaties op hun website te vinden.

Tegemoetkoming in de kosten

Voor de meeste ouders geldt dat zij slechts een beperkt deel van het uurtarief van de voorschool zelf hoeven te betalen. Werkende of studerende ouders kunnen voor de voorschool kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor geldt wel een maximum bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Ouders die hiervoor niet in aanmerking komen, kunnen een toeslag krijgen van de gemeente. Zowel de kinderopvangtoeslag als de gemeentetoeslag zijn inkomensafhankelijk. Als u een lager inkomen heeft, betaalt u minder. Ouders met een minimuminkomen betalen ongeveer 17 euro per maand. Daarnaast is voor ouders met een bijstandsuitkering een extra mogelijkheid tot tegemoetkoming in de kosten van 5%. De kosten voor hen zijn dan slechts ongeveer 5 euro per maand.

Deze rekenhulp van de gemeente maakt duidelijk op welke tegemoetkoming in de kosten u recht heeft.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die u aanvraagt bij de Belastingdienst. De toeslag is bedoeld voor gezinnen waarbij de ouders werken, studeren of een traject naar werk volgen. Ouders betalen altijd een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Er is een landelijk maximum tarief voor de toeslag. Als het tarief van uw kinderopvang hoger is, krijgt u alleen de toeslag over het maximum tarief. U kunt de kinderopvang aanvragen binnen 3 maanden vanaf het moment dat uw kind is gestart op de kinderopvang of voorschool. Als u het later doet, dan loopt u over die periode de toeslag mis. Gedetailleerde informatie over de kinderopvangtoeslag is te vinden op de website van de belastingdienst.

Gemeentetoeslag

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat één of beide ouders niet werkt, is een gemeentetoeslag beschikbaar voor de voorschool. Deze toeslag is ook inkomensafhankelijk. Deze toeslag wordt door de kinderopvangorganisatie zelf bij de gemeente aangevraagd. Hiervoor heeft de kinderopvang wel uw inkomensgegevens nodig.