Onderwijsbetrokkenheid is beter

Geplaatst door OCO op 30 juni 2009
“Ouderbetrokkenheid is een verkeerde term. We moeten spreken over onderwijsbetrokkenheid. Dat stelde René Diekstra Lector Onderwijs en Ouders aan de Haagse Hogeschool bij de presentatie van het boekje Ouders en school.

Niet alleen hand en spandiensten

Diekstra betoogde dat het er vooral om gaat om de communicatie tussen ouders en kinderen en tussen ouders en school tot stand te brengen en niet zo zeer om alle hand en spandiensten, die vaak onder ouderbetrokkenheid verstaan worden.

“Als ouders per dag een uur met hun kind praten over school en zij hun kind laten vertellen wat het geleerd heeft, dan is het geleerde allemaal veel beter bezonken, zo is uit onderzoek gebleken. Natuurlijk is het ook nodig dat ouders snappen wat er op school gedaan wordt. Of ze dat allemaal zelf ook kunnen is nog niet eens zo belangrijk. Als ze er maar over praten!”

Werkloosheid een impuls voor ouderbetrokkenheid?

Frederik Smit, de samensteller van de bundel, meldde dat de overheden (rijk en gemeenten) en de 550 schoolleiders die hij recent had ondervraagd, allemaal heel positief zijn over de noodzaak van ouderbetrokkenheid, maar dat er maar weinig resultaat in de praktijk te behalen is. Een van de grote vraagstukken is dat ouders het te druk hebben voor de school, zo menen de schoolleiders. Frederik Smit veronderstelde dat de groeiende werkloosheid met zich mee zal brengen dat ouders meer tijd krijgen.

Zeki Arslan van Forum sprak deze verwachting in zijn bijdrage direct tegen omdat bij de heersende werkloosheid onder allochtonen of het niet-werken van Turkse en Marokkaanse vrouwen geen extra impuls voor ouderbetrokkenheid is voortgekomen. Hij stelde ook dat er veel meer actie en ondersteuning nodig is om ouders en school op een goede en evenwichtige manier met elkaar in contact te brengen.

Geldproblemen

Jeroen Winkels van het ITS gaf in een vierde bijdrage een kort overzicht van een onderzoek naar het financieel gedrag van kinderen. Daaruit blijkt dat slechts een beperkt aantal kinderen (ongeveer 12 % van de 3e en 4e klassers in het vo) in de problemen raakt met geld door schulden onder meer door lenen en gokken. Ze doen dat vooral onder invloed van leeftijdgenoten. Ouders blijken daar minder invloed op te hebben. Toch adviseerde hij scholen om de ouders wel te betrekken bij dit vraagstuk. Scholen zouden het onderwerp omgaan met geld op ouderavonden moeten bespreken. Het blijkt dat ouders daar belangstelling voor hebben. Verder moeten scholen geldproblemen wel signaleren en relaties leggen naar hulpverleners omdat vroegtijdig ingrijpen van belang is voor het voorkomen van grote problemen die dan een belemmering worden in de schoolloopbaan.

De bundel Ouders en school bevat beschouwingen, praktijkvoorbeelden en praktijkaanwijzingen voor de manier waarop scholen en ouders met elkaar om kunnen gaan. Deze bundel is gemaakt door het Expertisecentrum Ouders en school van het ITS in Nijmegen en het lectoraat aan de Haagse Hogeschool. Het boek is uitgegeven door de SDU.

Meer artikelen over Blog