Onderwijsethiek.nl: sluiting ICA onterecht

Geplaatst door OCO op 4 februari 2010

In zijn weblog onderwijsethiek.nl zet Wes Holleman vraagtekens bij de argumentatie van de staatssecretaris om het ICA te sluiten.

Staatssecretaris maakt geen gebuik van bevoegdheid om uitzondering te maken
Het ICA heeft in 2006 van de onderwijsinspectie het predikaat van ‘zeer zwakke school’ opgedrukt gekregen. Dat heeft de school nogal wat leerlingen gekost. Zodat de school nu drie jaar lang achter elkaar onder de opheffingsnorm is gekomen en de staatssecretaris op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs de bekostiging van de school moet stoppen. Het ministerie is niet bereid een uitzondering te maken, waar de wet wel een mogelijkheid toe biedt, ondanks het feit dat de leerlingengroei inmiddels weer hoopgevend is.

Geen uitzondering omdat school ‘zeer zwakke’ afdelingen heeft
De staatssecretaris laat zich daarbij leiden door de uitkomsten van een inspectieonderzoek uit juni 2009: de onderwijskwaliteit van de mavo-, havo- en vwo-afdeling is nog steeds zeer zwak en wat de havo en het vwo betreft heeft de inspectie geen vertrouwen in verbetering. De afdelingen vmbo-b en vmbo-k scoren overigens inmiddels weer voldoende.

Frontaal onderwijs zou nu minder negatief beoordeeld worden
Wes Holleman beschrijft op zijn weblog dat per 1 september 2009 een nieuw ‘Toezichtskader’ voor de inspectie van kracht is geworden en hij is van mening dat de school volgens dat nieuwe kader niet als ‘zeer zwak’ maar als ‘zwak’ bestempeld zou worden. Daarmee komt de opmerking dat de inspectie voor de havo- en vwo-afdeling geen vertrouwen in verbetering meer heeft in een ander daglicht te staan. Het oude kader zou in vergelijking met het nieuwe toezichtskader veel negatiever oordelen over klassikaal frontaal onderwijs, wat kennelijk de lespraktijk is op het ICA.

Zie voor het volledige artikel onderwijsethiek.nl of download onderstaand pdf-bestand.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog