Onderwijsraad pleit voor sterke zorgstructuur

Geplaatst door OCO op 16 februari 2010

Sterk onderwijs, een professioneel team en een duidelijk gestructureerde school met heldere regels zijn voorwaarden om gedragsproblemen van leerlingen goed aan te kunnen pakken. Dat staat in het advies ‘De school en leerlingen met gedragsproblemen’ van de Onderwijsraad.

In het advies staat ook dat er voldoende aandacht en ruimte moet zijn voor persoonlijke relaties tussen leraren en leerlingen. ‘Het basiszorgaanbod bestaat uit een helder pedagogisch-didactische structuur waarin gewenst gedrag wordt vastgesteld, geoefend en beloond en ongewenst gedrag wordt genegeerd en zo nodig bestraft’, aldus de Onderwijsraad.

Het personeel moet in staat zijn om probleemgedrag te signaleren, maar het is volgens de raad de taak van experts om diagnoses te stellen. Verder staat in het advies dat de school een goede zorginfrastructuur moet hebben en zich moet inzetten voor samenwerking met derden.

De Onderwijsraad pleit ervoor om het vak handelingsgerichte omgang met gedragsproblemen in het kerncurriculum van de lerarenopleidingen op te nemen.

Meer artikelen over Blog