Ouders ingezet op Calvijn met Juniorcollege

Geplaatst door OCO op 19 maart 2013

Schoolveiligheidsteam beëindigd
Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud (Veiligheid en Werkgelegenheid) deed najaar 2012 een oproep aan werkloze ouders en bewoners de taken over te nemen van het stedelijke schoolveiligheidsteam dat met ingang van het schooljaar 2012/2013 ophield te bestaan. Dit team bestond uit een coördinator van de school, een politieagent en een leerplichtambtenaar.

Ouders nemen (deel) taken over in kader werkervaringsproject
Inmiddels ondersteunen vier krachten de school op het gebied van veiligheid, leerling-presentie, ict en conciërgezaken. De ouders en bewoners zijn geworven via WerkPunt en Re-integratiebedrijf Amsterdam (DWI) en een selectieteam van het Calvijn. Werkloze vaders, moeders en bewoners doen nu onder begeleiding werkervaring op en vergroten hun kansen op doorstromen naar betaald werk.

Meer artikelen over Blog