Ouders van Al Kabir moskee voorgelicht over schoolkeuze

Geplaatst door OCO op 11 januari 2011

Op zondag 9 januari 2011 bezocht OCO voor de derde keer de Al Kabir moskee aan de Weesperzijde. Dit deed OCO op uitnodiging van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVMM). OCO gaf in november 2010 voorlichting over de overstap van primair onderwijs (PO) naar voorgezet onderwijs (VO). Ditmaal ging het over ‘Hoe kies ik een (vo) school voor mijn kind?’ Deze bijeenkomst was gesplitst in een apart ochtenddeel voor de moeders en een middagsessie voor de vaders. Er waren 34 vrouwen (moeders maar ook oma’s) en 12 mannen aanwezig. De aanwezige ouders vormden een zeer betrokken en aandachtig publiek.

Onderwijssysteem
De bijeenkomst begon met een terugblik op de onderwerpen van de vorige keer; de onderwijsniveau’s en de soorten scholen waar leerlingen heen kunnen gaan. Ook werd een overzicht gegeven van belangrijke data in het schooljaar van ouders van kinderen in groep 8. Verder werden tips gegeven; welke zaken laat je als ouder meewegen als je een school voor voortgezet onderwijs moet kiezen? Alles wat door OCO werd verteld, werd vertaald in het Arabisch. Aan alle aanwezigen werd een checklist en de Scholengids 2011 uitgereikt (met alle informatie over alle 65 vo-scholen in Amsterdam). Tot slot werd gewezen op de mogelijkheid de OCO-scholenzoeker te gebruiken als hulpmiddel om de juiste vo-school te kiezen.

Vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen
Door de moeders en oma’s werden er veel vragen gesteld over de volgende onderwerpen;
* tellen scholen de Cito-score ook mee in hun schooladvies;
* wat kan je doen bij (uit)loting en mag je aanmelden op meerdere VO-scholen;
* hoe zit het met de toelatingstoets en Lwoo;
* welke doorstroommogelijkheden zijn er van havo naar vwo;
* verschillende onderwijsconcepten (montessori/dalton);
* heeft een leerling recht op bijles;
* de controle van de onderwijsinspectie (gebeurt dat op alle scholen?);
* zwarte scholen;
* komt er nog een islamitisch college in Amsterdam;

Bij de vaders bleken er meer vragen te leven over de onderwerpen;
* hoe communiceer je met school;
* hoe bevraag je school over leerlingvolgsysteem (wat betekent At/mE, ontwikkeling constant, rekenen en taal gelijke score?)
* hoe stimuleer je taalvaardigheid van je kind (taalgevoeligheid ontwikkelen kan ook in moedertaal als het maar veel gesproken wordt thuis; Nederlands stimuleren met jeugdjournaal, bibliotheek, brieven of verhalen schrijven)
* letten op huiswerkbegeleiding bij schoolkeuze;
* letten op brede scholengemeenschap bij laatbloeiers;

Tenslotte werd aan ouders van kinderen die al in voortgezet onderwijs zitten geadviseerd; zet je kind iedere dag aan huiswerk, ook als het geen huiswerk heeft opgekregen. Het is nuttig om voor die dag een vaste hoeveelheid tijd besteden per dag aan school.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog