Wat is het onderwijsconcept van daltonscholen?

Geplaatst door IH op 10 januari 2019
Op daltonscholen ligt de focus op drie kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Binnen het daltononderwijs wordt gewerkt aan brede vorming van het kind.
Meer informatie over de verschillende vernieuwende onderwijsconcepten is te vinden in het artikel Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Helen Parkhurst

Het daltononderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Het daltononderwijs werd in 1919 in Dalton in de Verenigde staten ontwikkeld door Helen Parkhurst. In 1926 werd het in Nederland geïntroduceerd.

Vrijheid in gebondenheid

Leerlingen op een daltonschool krijgen veel vrijheid, maar deze vrijheid is niet onbegrensd. Om zelfstandig te kunnen leren heb je vrijheid nodig, maar de docent geeft wel grenzen aan waarbinnen leerlingen kennis en ervaring kunnen opdoen. De leerlingen weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en moeten verantwoording afleggen over hun keuzes en prestaties.

Zelfstandigheid

In het daltononderwijs wordt weinig klassikale les gegeven maar krijgen kinderen taken die zij in een bepaalde tijd moeten afronden. Deze taken kunnen week- of maandtaken zijn en individuele of groepstaken. De leerlingen leren zelfstandig de taken te plannen en uit te voeren. Waar nodig biedt de leraar instructie, begeleiding en coaching.

Samenwerking

Op daltonscholen wordt samenwerking aangemoedigd. De leerlingen werken samen in tweetallen en kleine groepjes aan bepaalde taken. Samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen van elkaar leren en dat vaardigheden als feedback ontvangen en geven, reflectie en respect voor anderen worden ontwikkeld.

Brede vorming

Binnen het daltononderwijs wordt gewerkt aan brede vorming van het kind. Deze brede vorming omvat een cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel aspect en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Er wordt een omgeving geboden waarin leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot ondernemende mensen met een kritische een democratische houding.

Leerprogrogramma daltononderwijs

In het daltononderwijs wordt in het leerprogramma naast de wettelijke kerndoelen rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van de leerlingen. Het dagprogramma op daltonscholen bestaat voor een groot deel uit verplichte lesstof, de leraar geef instructie en de leerlingen voeren taken uit.

Naast de verplichte lesstof is er ruimte voor keuzewerk. De leraar biedt verschillende werkopdrachten en activiteiten aan. De leerlingen kunnen kiezen voor de opdrachten en activiteiten waarvoor zij speciale belangstelling hebben. Tijdens het keuzewerk worden andere kwaliteiten en vaardigheden van leerlingen gevraagd dan tijdens de verplichte lesstof.

Licentie daltonscholen

In Nederland zijn in totaal ongeveer 417 daltonscholen. In Amsterdam bevinden zich 20 van deze daltonscholen. Dit zijn 18 basisscholen, één school voor voortgezet onderwijs en één kinderdagverblijf. Alle daltonscholen in Nederland hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Zij evalueert hun onderwijs en waarborgt op die manier een bepaald kwaliteitsniveau.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.dalton.nl. In ons scholenoverzicht vindt u informatie over alle scholen in Amsterdam, inclusief een aantal daltonscholen.