Ouders willen Geert Groote 2 openhouden

Geplaatst door OCO op 21 maart 2008

Op de website www.geertgrooteschool.nl staat een persbericht gedateerd op donderdag 20 maart 2008 van de ouders die zich voor het voortbestaan van de school verenigd hebben in de Ondersteuningscommissie Ouders Geert Groote School 2:

“Ouders Geert Groote School 2 rekenen op doorbraak
‘onder druk wordt alles vloeibaar’

De ouders van de Geert Groote School 2 hebben gisteren te horen gekregen dat de inspectie het vertrouwen in de school dreigt op te zeggen. We zijn erg geschrokken, hoewel we al langer op de hoogte waren van de problemen. Maar de inspectie bewijst ons hiermee ook een grote dienst, hoe gek dat ook mag klinken. Onder druk wordt alles vloeibaar. De problemen spelen al zo lang, dat het hoog tijd wordt voor maatregelen die echt iets zullen veranderen. Nu het echt menens is, rekenen we er daarom op dat deze crisis tot een doorbraak zal leiden. De wil om de school open te houden is zó groot, dat we ervan uitgaan dat deze crisis uiteindelijk de toekomst voor onze school openbreekt.

Op de MR-vergadering gisteravond met een volle publieke tribune werd ook duidelijk dat de ouders deze school niet zomaar op willen geven. Wij hebben niet voor niets gekozen voor vrijeschoolonderwijs, en we vinden dat deze school dat moet blijven bieden. Natuurlijk moet er veel gebeuren om van de kwalificatie zeer zwakke school af te komen, maar dat is ook andere vrijescholen gelukt. Ouders organiseren zich nu in de Ondersteuningscommissie Ouders Geert Groote School 2 voor het voortbestaan van onze school. Deze commissie functioneert onder de MR-commissie. We gaan nu in kaart brengen wat ouders concreet kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn om de school open te houden, mocht de inspectie het vertrouwen definitief opzeggen.

Alle ouders hebben hierover vandaag een brief gekregen en worden uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Daarnaast zijn er handtekeningenacties van leerlingen en ouders voor het behoud van de school. Hoe erg we ook geschrokken zijn van deze situatie, de positieve keerzijde is dat er een grote saamhorigheid en betrokkenheid los komt, die gebaseerd is op de wil om deze school open te houden.”

Meer artikelen over Blog