persbericht 1 oktober 2012 – Fusie basisscholen De Berkelier en De Amstelmeer

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2012

De twee basisscholen De Berkelier en De Amstelmeer in Amsterdam Noord gaan met ingang van najaar 2013 samen in een nieuw gebouw op de hoek Balgzandstraat – Markengouw. Hiermee zet scholengroep AMOS een eerste stap om te komen tot scholen met een duurzaam gezonde omvang in de hoofdstad.

De nieuwe school krijgt een nieuwe naam en leerkrachten van beide scholen gaan zoveel mogelijk mee naar de nieuwe school. Kwaliteit – goed onderwijs voor alle leerlingen – staat bij alle ontwikkelingen voorop.

In delen van Amsterdam hebben scholen te maken met dalende leerlingaantallen. Alle Amsterdamse schoolbesturen hebben hierdoor te kampen met scholen die te weinig leerlingen hebben. Het vasthouden van een hoge kwaliteit met steeds kleinere teams is kwetsbaar. Dit is helaas bij De Berkelier ook het geval. Bovendien voldoet het schoolgebouw van de Berkelier niet meer aan de eisen van deze tijd.

De Amstelmeerschool krijgt in volgend schooljaar een mooi nieuw gebouw: een Integraal Kindcentrum. Daar kunnen ook de leerlingen van de Berkelier bij. Beide scholen worden daarom samengevoegd, waardoor er weer een stevige en gezonde school staat waar alle kinderen uit Noord van harte welkom zijn.

AMOS streeft naar een gezond scholenpalet. Daarvoor is het nodig dat scholen duurzaam boven de opheffingsnorm van 193 leerlingen zitten of een reëel perspectief hebben dat zij dit binnen enkele jaren bereiken. Voor ieder schoolbestuur geldt dat te kleine scholen erg kwetsbaar zijn op kwaliteit en financieel onrendabel. Uiteindelijk zijn de leerlingen daarmee niet gediend.

AMOS gaat de komende jaren in nauw overleg met andere schoolbesturen en de gemeente verkennen hoe er stadsbreed tot duurzaam gezonde scholen gekomen kan worden. AMOS heeft 33 scholen in Amsterdam.

Meer artikelen over Blog