Resultaten Cito 2011

Geplaatst door OCO op 1 juli 2011

Het aantal havo/vwo adviezen in Amsterdam opnieuw is toegenomen. 54% van de Amsterdamse leerlingen kreeg dit jaar
minimaal een havo advies. Het percentage leerlingen met een vwo advies ligt dit jaar op 21,6%. Vorig jaar was dit nog 20,3%. Ook het aantal havo adviezen stijgt van 13,7 naar 14,3%. Het aantal leerlingen met een basisschooladvies praktijkonderwijs en vmbo+ (leerwegondersteuning) is dit jaar opnieuw gedaald van 18,2 naar 17,3%. In 2008 was dit nog 20,1%.

Gemiddelde citoscore komt uit op 537,6
De gemiddelde citoscore van Amsterdam komt dit jaar uit op 537,6. Dit is een stijging van 0,3 punt ten opzichte van 2010. Amsterdam scoort hiermee boven het landelijk gemiddelde dat uitkomt op 536,5.

Inzicht in kwaliteit van scholen
Het basisschooladvies en de citoscore zijn belangrijke gegevens bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt echter bepaald door veel meer aspecten. Er is veel informatie beschikbaar die de kwaliteit van alle scholen beter inzichtelijk maakt. De informatie wordt jaarlijks in november door de Amsterdamse basisscholen gepubliceerd in de Spiegel Primair Onderwijs. Dit jaar voor het eerst samen met de Kwaliteitswijzer. De Kwaliteitswijzer maakt het mogelijk de school te vergelijken met scholen met een overeenkomstige leerlingpopulatie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog