‘Ritalin is geen snoepje’

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 april 2015
De beroepsvereniging van jeugd- en kinderpsychiaters bracht vorige week een statement naar buiten over Ritalin. Hiermee benadrukken de psychiaters dat Ritalin niet zomaar voorgeschreven mag worden. Ze maken zich zorgen over de toename in het voorschrijven van dit medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van ADHD. Ook geven ze aan dat gebruik door studenten zonder ADHD die hun studieprestaties willen verbeteren niet zonder gevaar is.

Wanneer wel?

Alleen voorschrijven als het echt nodig is, na grondige diagnostiek, en alleen samen met gedragsmatige behandeling, dat is het mantra voor de psychiaters wanneer het gaat over het voorschrijven van Ritalin bij kinderen en jongeren. Medicijnen zijn nooit de eerste aanpak. Voor ouders is het vaak een lastige afweging die ze samen met de psychiater en hun kind maken. Ouders van kinderen die wel echt baat hebben bij Ritalin, krijgen helaas vaak te maken met vooroordelen, stellen de psychiaters.

Ritalin als hulp bij het studeren?

De psychiaters maken zich ook zorgen over het gebruik van Ritalin door studenten of leerlingen die het gebruiken om hun studieresultaten en concentratie op te krikken. Volgens recent onderzoek zou 10% van de studenten weleens ‘stimulerende middelen’ gebruiken bij het studeren, en daarbij gaat het meestal om Ritalin.
De psychiaters geven aan dat Ritalin ‘geen snoepje’ is, en dat gebruik door studenten zonder ADHD zeker af te raden is.

Keuzes maken

Voor ouders is de keuze om te beginnen met medicatie voor hun kind meestal geen lichtzinnige keuze. Ouders geven soms aan dat ze zich onder druk gesteld voelen door school om hun kind Ritalin te geven. Soms ook zijn ouders bang over hoe er naar hen als ouders en naar hun kind gekeken wordt als ze hun kind Ritalin geven. Ook hebben ouders zorgen over de lange termijn effecten. Om ouders te helpen om samen met de psychiater deze keuze te maken, heeft Oudervereniging Balans samen met de NPCF een kaart met tips ontwikkeld.

De kaart met tips download je hier:  Samen Beslissen bij ADHD

Het statement van de psychiaters lees je hier.

Meer artikelen over Blog