Hoeveel scholieren gaan jaarlijks van vmbo naar mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 22 augustus 2018
Jaarlijks starten meer dan 90.000 studenten met een opleiding in het mbo. De instroom van vmbo naar mbo is drie keer zoveel als alle Nederlandse studenten die jaarlijks het hbo instromen. In Amsterdam stromen jaarlijks 3.000 scholieren door van vmbo naar mbo. Een kleine groep stroomt na het havo-examen door naar het mbo.

Van vmbo naar mbo

Ieder jaar stromen in Nederland ongeveer 90.000 scholieren met een vmbo-diploma door naar een opleiding in het mbo. Dit is ongeveer drie keer zoveel als de instroom van havo naar hbo. De instroom van vwo naar universiteit is nog lager dan de instroom in het hbo. De meeste studenten in Nederland volgen een opleiding in het mbo.

Figuur 1: Instroom van leerlingen van vmbo (inclusief mavo), havo en vwo naar vervolgonderwijs, cijfers over 2017

Instroom vanuit havo

Ongeveer 1.300 scholieren met een havo-diploma geven de voorkeur aan een mbo-opleiding in plaats van een hbo-opleiding. Bijvoorbeeld vanwege een specifieke opleiding (sport, grafisch).

Amsterdam in cijfers

In het schooljaar 2017-2018 waren ruim 35.000 studenten ingeschreven bij het Mediacollege Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP. Ongeveer 17.000 studenten daarvan wonen in Amsterdam. Amsterdam trekt veel studenten buiten Amsterdam. De instroom van vmbo naar mbo onder Amsterdamse studenten ligt op ongeveer 3.000 studenten. Vanwege de kwalificatieplicht moeten de meeste scholieren ook na het behalen van het vmbo-diploma nog verplicht naar school.

Meer informatie

Meer achtergronden over de overstap van vmbo naar mbo, de verschillende mbo-opleidingen, niveaus en leerwegen en hulp bij het zoeken van opleidingen vind je in het artikel Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo.

[1] Cijfers over leerlingenstromen en uitstroom gediplomeerden in het voortgezet onderwijs zijn gebruikt. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.

[2] Cijfers over mbo-studenten naar instelling en mbo-studenten woonachtig in Amsterdam. Bron: ‘Amsterdam in cijfers, 2018’ van OIS.