Schakelklas

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Er is geld om basisschoolkinderen met een grote taalachterstand, bijvoorbeeld omdat ze net in Nederland zijn, extra taallessen te geven in aparte groepen. Die groepen worden schakelklassen genoemd.
De extra taallessen kunnen direct na school worden gegeven (binnen de verlengde schooldag). Soms wordt er voor één schooljaar een aparte groep ingericht, waarin heel veel aandacht aan taal wordt besteed. Het is de bedoeling dat de kinderen daarna in het gewone basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs verder leren.

Meer artikelen over Blog