School moet op zoek naar frisse lucht

Geplaatst door OCO op 15 februari 2008

Scholen moeten beter letten op de luchtkwaliteit in hun gebouwen. Uit recente onderzoeken blijkt dat die op veel scholen te wensen over laat. Volgens de Technische Universiteit Delft leidt de combinatie van veel mensen in een kleine ruimte met gebrekkige ventilatie tot de slechte luchtkwaliteit. Vaak ontstaat er te veel CO2 in de lucht, vaak ook is het te warm in de klassen. De leerprestaties hebben te lijden onder de CO2-ophoping, blijkt uit onderzoek van TNO: kinderen van de groepen 7 en 8 maakten minder rekensommen goed in slecht geventileerde lokalen dan in goed geventileerde klassen. Ook kunnen kinderen en leerkrachten ziek worden van slecht geventileerde klaslokalen.

Het kabinet stelt voorlopig ยค 13 miljoen beschikbaar om een beter ‘binnenmilieu’ op basisscholen te stimuleren. De komende 5 jaar zullen alle basisscholen de GGD op bezoek krijgen voor metingen en een advies op maat plus een voorlichtingspakket, met onder andere een CO2-meter.

Het kabinet wil scholen niet verplichten bestaande schoolgebouwen aan te passen. Maar bij renovaties of nieuwbouw gelden wel de strengere normen. De gemeenten, meestal de eigenaar van de schoolgebouwen, moeten de aanpassingen betalen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog