Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 juni 2018
Je moet naar school tot je 18e verjaardag, tenzij je al eerder een diploma haalt voor mbo-2, havo of vwo. Tot wanneer je naar school moet, heb je grotendeels zelf in de hand.

Naar school tot 18e verjaardag

In Nederland geldt er een leerplicht. De overheid vindt onderwijs voor minderjarigen belangrijk. Daarom moet iedereen verplicht naar school. Deze verplichting vervalt op je 18e verjaardag (art. 4b Lpw).

Van school vóór 18e verjaardag

De verplichting om naar school te gaan vervalt eerder zodra een leerling een diploma heeft gehaald, de zogenaamde startkwalificatie. Het moet gaan om een een diploma voor vwo, havo of voor mbo op niveau 2 of hoger (art. 1 onder f Lpw).

Doorstuderen mag altijd

Dat je niet meer naar school hoeft, betekent niet dat je niet meer naar school mag. Want tot wanneer je naar school gaat, bepaal je grotendeels zelf. Met een havo-diploma doorstromen naar vwo of na een voltooide mbo-opleiding van niveau 2 naar niveau 3? Dat kan. Zittenblijvers in de bovenbouw van het vwo of opstromers (bijvoorbeeld van vmbo naar havo) zijn soms zelfs al ouder dan 18 jaar. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits de regels van de school dit toelaten. De precieze regels hierover lees je terug in de schoolgids.

Meer info

Zie voor een samenvatting van de leerplichtwet www.onderwijsconsument.nl/leerplicht