5 november 2008: School zoekt bondgenoten

Geplaatst door OCO op 1 oktober 2008

Op 5 november 2008 organiseert Expertisenetwerk Ouderbetrokkenheid.nl op verzoek van een aantal basisscholen een uitwisselingsbijeenkomst over het teruglopend leerlingenaantal.

In veel grote steden kampen diverse basisscholen met een teruglopend leerlingenaantal. Hiervoor zijn oorzaken die soms verder strekken dan de school zelf. Maar ook de manier waarop scholen en gemeenten met dit grootstedelijk en maatschappelijk probleem omgaan wisselt.

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. De kunst is om de impasse die het onderwerp “teruglopend leerlingenaantal” oproept te doorbreken. Hoe kun je als school de beschikbare speelruimte optimaal benutten? Hoe kunnen scholen elkaar ondersteunen. Op welke manier kun je ouders bereiken en betrekken om meer leerlingen te werven? Maar vooral wat kunnen ouders als interne bondgenoten betekenen voor een school? Vragen die allemaal aan bod zullen komen tijdens deze uitwisselingsbijeenkomst.

Expertisenetwerk Ouderbetrokkenheid.nl
Ouderbetrokkenheid.nl biedt een podium om met verschillende partijen het thema ‘teruglopend leerlingenaantal op basisscholen in Amsterdam’ te bespreken, meer zicht te krijgen op mogelijke maatregelen en te weten te komen wat er nodig is om die succesvol in te zetten. Vanuit die rol nodigt Ouderbetrokkenheid.nl u uit om vanaf 13.30 tot 17.00 aanwezig te zijn bij onze bijeenkomst om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen.

De dagvoorzitter is Guido Walraven. Hij is verbonden aan het Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen en heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van onderwijs & achterstanden. Ook Caroline Vonk Ouderambassadeur Amsterdam is bij de bijeenkomst aanwezig.

Workshops
Omdat het thema erg leeft bij de basisscholen heeft Ouderbetrokkenheid.nl 3 workshops voor u georganiseerd. In het programma kunt u lezen welke dat zijn. U kunt zich inschrijven voor één van deze workshops. Wilt u ook meteen uw tweede keuze aangeven, wanneer de workshop van uw eerste keuze vol is wordt u automatisch ingedeeld bij de workshop van uw tweede keuze.

Aanmelden
U kunt uw deelname uiterlijk 1 november per mail bevestigen o.v.v. uw naam, functie en school via het e-mailadres: m.maach@projectcapabel.nl.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Malika Maach of Mari Özkaya op het telefoonnummer: 020 – 686 5985.

Programma School zoekt bondgenoten