Schoolkeuze? Lees de Scholengids!

Geplaatst door OCO op 9 december 2014
Aanstaande zaterdag 13 december 2014 ligt de 9de editie van de Scholengids 2015 in de winkel. De Scholengids wordt uitgegeven als bijlage bij het Parool. De gids is een coproductie van OCO met Het Parool en helpt Amsterdamse ouders en leerlingen bij het maken van een goede schoolkeuze.

Hulpmiddel bij schoolkeuze

De Scholengids is een hulpmiddel voor de schoolkeuze bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De Scholengids is vooral bedoeld om een voorselectie te maken van scholen om te bezoeken tijdens de open dagen. Daarnaast kan de gids ook helpen bij het opstellen van een voorkeurslijst voor de dit jaar ingevoerde ‘matching’.

Coproductie OCO en Het Parool

De Scholengids combineert de expertise van OCO met de journalistieke aanpak van Het Parool. Journalisten van Het Parool zorgen voor een interview en foto per school. OCO verzamelt schoolinformatie. Het is de enige gids die volledig onafhankelijke informatie bevat over alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Ouders en leerlingen zijn blij met de Scholengids. Moeder Rennie Rijpma twitterde vorig jaar:

“Met een kind in groep 8 ben je hier maar mooi mee geholpen”.

Digitale scholenzoeker: filter scholen op basisschooladvies

In de papieren Scholengids is een tabel opgenomen waarin af te lezen is met welk advies leerlingen terecht kunnen op welke school. De schoolinfo uit de Scholengids is ook beschikbaar via de digitale scholenzoeker op deze website, iedere school heeft een eigen webpagina op de OCO-site. Leerlingen en hun ouders kunnen scholen vinden die passen bij het schooladvies wat de basisschool heeft gegeven. Via de digitale scholenzoeker kan verder geselecteerd worden op stadsdeel, denominatie (openbaar of volgens een bepaalde geloofsrichting), of (binnen het vmbo) op sector (economie, landbouw, techniek, zorg).

Open dagen overzicht

In het hart van de Scholengids is een handige overzichtsposter gevoegd met alle open dagen, deze informatie is eveneens digitaal beschikbaar via het open dagen overzicht op deze website waar ook op basis van het schooladvies gezocht kan worden.

Herkomst schoolinfo

De door OCO verzamelde schoolinfo voor de Scholengids is ook op deze website te raadplegen. OCO heeft gezocht naar onderscheidende informatie die leerlingen en ouders kan helpen bij het maken van een schoolkeuze. De schoolinfo bevat per school gegevens over onder andere het onderwijsconcept, bijzondere vakken, voorzieningen, indeling van de brugklassen, studiebegeleiding en leerlingzorg, buitenschoolse activiteiten en excursies, ouderbijdrage, en kwaliteit. Een belangrijke informatiebron is de wettelijk verplichte schoolgids. De schoolgidsen zijn ook als download beschikbaar op de afzonderlijke schoolpagina’s op deze site. Daarnaast gebruikt OCO open data van de rijksoverheid over de woonplaats van leerlingen, en informatie van de gemeente Amsterdam over voorrangsregels, lotingcijfers en indeling van klassen. De website scholenopdekaart.nl (en de voorganger Vensters voor Verantwoording) is de bron voor de tevredenheidsoordelen van leerlingen en ouders. De website onderwijsinspectie.nl is de vindplaats van de informatie of de inspectie een (afdeling van) een school als zwak of voldoende beoordeelt.

Onafhankelijke selectie op basis van de schoolgids

OCO beschouwt de schoolgids van de afzonderlijke scholen als belangrijke informatiebron om drie redenen:

  • De schoolgids is een wettelijk verplicht document. De schoolgids wordt ook gebruikt om allerlei afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de regels die een school hanteert rond zittenblijven en overgaan.
  • De wet op de medezeggenschap bepaalt dat voor de inhoud van de schoolgids de instemming nodig is van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen en ouders (en personeel), door de schoolgids als voornaamste bron te gebruiken onderstreept OCO het belang van de medezeggenschapsraad.
  • Door consequent de schoolgids als bron te hanteren stimuleert OCO de scholen om serieus werk te maken van de eigen schoolgids, er zijn flinke verschillen tussen de schoolgidsen.

OCO selecteerde relevante schoolinformatie uit de schoolgids en andere bronnen en legde deze daarna voor ter controle aan de scholen. In principe heeft OCO alleen correcties overgenomen van de scholen die onderbouwd konden worden met informatie uit de schoolgids van de betreffende school. OCO probeert op deze manier ouders en leerlingen van onafhankelijke informatie te voorzien. In de praktijk blijkt dat scholen naast schoolgidsen ook ‘mini-gidsen’ of brochures speciaal voor groep 8 leerlingen maken. Deze kunnen nuttige informatie bevatten maar zijn vooral ook pr-instrumenten in de slag om leerlingen op de onderwijsmarkt. Daarnaast biedt de gemeentelijke Keuzegids VO scholen een platform om eigen teksten te plaatsen. Kortom, de door OCO verzamelde informatie is gebaseerd op de officiële schoolinformatie maar is op onafhankelijke wijze geselecteerd, als enige.

Complete Scholengids 2015 als doorbladerbare pdf

Op de website van Het Parool is een doorbladerbare pdf met de volledige gids, zie

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3810589/2014/12/13/Scholengids-2015.dhtml

Meer artikelen over Blog