Schoolprestaties Trouw online

Geplaatst door OCO op 15 december 2008

Vanaf vandaag zijn op de website van Dagblad Trouw schoolprestaties digitaal opvraagbaar. Bijzonder is dat resultaten op verschillende manieren gerangschikt kunnen worden. Vooral lijstjes geordend op eindexamencijfer leveren verrassingen op. Die verrassingen zullen ten dele tot stand komen vanwege uitschieters die de gemiddelde scores voor een klein aantal eindexamenleerling sterk beïnvloeden. Toch is het aardig dat daarmee in positieve zin aandacht wordt gevestigd op scholen die niet bij iedereen even bekend zijn:

Zo noteerde binnen het vwo in Amsterdam het Comenius Lyceum, waar de gymnasiumafdeling inmiddels afgebouwd wordt, het hoogste cijfer voor Latijn (7,3) en het Hervormd Lyceum West het hoogste cijfer voor natuurkunde (7,3).

Binnen het vmbo-t in Amsterdam werd het hoogste gemiddelde eindexamencijfer (6,8) en het hoogste eindexamencijfer voor wiskunde (7,5) gescoord door de Apolloschool.

Bij het vmbo-b in Amsterdam scoort het Islamitisch College Amsterdam het hoogst als het gaat om natuur- en scheikunde (7,3) en Scholengemeenschap Reigersbos voor Engels (8,5).

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog