Schoolwacht op het CSB en Sweelinck

Geplaatst door OCO op 12 maart 2008

Sinds enkele weken werken de leerlingen in de derde klassen van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) en het Sweelinck College aan het Project Schoolwacht.
“Wij vinden het belangrijk jonge mensen er van te doordringen en overtuigen dat toepassing van sociale vaardigheden onmisbaar is in een werk/leef situatie en het dagelijkse leven. Het Training en Adviesbureau 5 Elements helpt om dit besef te krijgen.”, aldus de heer Ligthart, directeur van de CSB.

“Het sprak ons erg aan, enerzijds omdat het de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen bij de school kan vergroten en anderzijds omdat leerlingen bepaalde sociale vaardigheden aanleren, die ze ook in hun toekomstige leven kunnen gebruiken.
Leerlingen die het project goed hebben doorlopen krijgen aan het eind een certificaat. Daarnaast kan het meedoen aan dit project ook meetellen voor de maatschappelijke stage, die de overheid over niet al te lange tijd wil gaan invoeren.”

Leerlingen uit de 3e klassen krijgen een korte training. Het is de bedoeling dat zij één keer per schooljaar, te beginnen op vrijdag 14 maart a.s., één week in tweetallen in de pauzes surveilleren, eerst ín de school en, als dat goed loopt, ook buiten school. Tijdens die surveillance moeten zij erop toezien dat leerlingen zich aan de regels houden. Wanneer zij constateren dat leerlingen zich niet aan de regels houden, moeten zij deze leerlingen daarop aanspreken. De leerlingen die dit gaan doen worden begeleid door medewerkers van de school. De leerlingen leren dus om asociaal gedrag om te buigen in sociaal gedrag en hun medeleerlingen daar op te wijzen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog