Schoolzwemmen in Amsterdam weer op peil

Geplaatst door OCO op 9 december 2011

Zwemvaardigheid leerlingen Amsterdam beneden peil
In 2000 is er door de stadsdelen vastgesteld dat leerlingen in Amsterdam wat betreft hun zwemvaardigheid erg achterlopen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Als oplossing voor dit probleem werd besloten om het aantal uren schoolzwemmen voor leerlingen zonder diploma uit te breiden. Had een leerling aan het eind van groep 5 nog niet zijn/haar zwemdiploma behaald, dan was er de mogelijkheid door te zwemmen in groep 6, in de zogenoemde nacurcus.

Meer veranderingen
Na 2005 zijn er nog een hoop kwalitatieve veranderingen doorgevoerd. Zo werd het zwembadpersoneel bijgeschoold en kwamen er jaarlijkse kwaliteitscontroles. Tevens werd besloten om de nacursus te vervangen door de vakantiecursus, om zo de werkdruk door het zwemmen tijdens schooluren te verminderen. Ook kwam er de mogelijkheid voor leerlingen zonder enige zwemervaring eerst een watergewenningscursus te volgen, voordat het echte schoolzwemmen begint. Hebben leerlingen na de vakantiecursus nog steeds geen zwemdiploma, dan kunnen zij ook in groep 7 en 8 de vakantiecursus volgen.

Resultaten
In 2005 bedroeg het percentage leerlingen in Amsterdam dat minimaal één zwemdiploma had 78%, tegenover het landelijke gemiddelde van 98%. Nu in 2011 heeft Amsterdam flink ingehaald en staat percentage leerlingen op 92%, een goede vooruitgang dus. Wel valt op dat het beginniveau van leerlingen zonder diploma steeds lager komt te liggen. Steeds meer leerlingen die geen diploma hebben, hebben ook geen ervaring met zwemles of vrijzwemmen. Maar het aantal leerlingen waarbij dit het geval is, is afgenomen.

Schoolzwemmen in het voortgezet onderwijs
Door een motie van raadslid Van der Pligt (SP) is er ook in schooljaar 2010-2011 schoolzwemmen voor leerlingen zonder zwemdiploma in het voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen op een school voor praktijkonderwijs en leerlingen van nieuwkomersscholen. Het schoolzwemmen wordt op deze scholen één jaar aangeboden. Veel leerlingen van het praktijkonderwijs en de nieuwkomersscholen weten hun zwemdiploma in dat jaar te bemachtigen. Op het speciaal onderwijs wil het voor sommige leerlingen niet altijd lukken hun zwemdiploma te halen, maar wel bereiken zij een hogere zwemvaardigheid en worden er certificaten gehaald.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog