Snap je kind!

Geplaatst door OCO op 26 november 2012

De reeks ‘Snap je kind!’, boekjes met uitleg over lesstof op de basisschool met speelse oefeningen voor thuis, helpt ouders betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind.

Betrokken bij wat kind leert

Voor ouders die betrokken willen zijn bij wat hun kind leert, maar dit lastig vinden omdat ze te weinig zicht hebben op de lesinhoud, is ‘Snap je kind!’ ontwikkeld. Als ouder kun je hiermee beter begrijpen waar je kind op school mee bezig is en lezen op welke wijze de nieuwe lesstof wordt aangeleerd. Als je de lesstof begrijpt, kun je je kind ook beter ondersteunen. Het kind voelt zich daardoor begrepen en ontwikkelt zich beter. Het doel van de boekjes is samen spelen en interesse tonen. De makers willen ouders niet aanzetten om na schooltijd thuis les te gaan geven.

Thuissituatie

Uit meerdere Britse en Amerikaanse onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid een significant positief effect heeft op het functioneren van leerlingen binnen school, op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en hun werkhouding. De thuissituatie en de rol van ouders is hierbij een van de belangrijkste succesfactoren. De rol van ouders is voor 49 procent van invloed op leren lezen en rekenen, de kwaliteit van de leerkracht is voor 43 procent relevant en de grootte van de klas is slechts voor 8 procent van invloed op de leerprestaties. De rol van ouders kan dus niet meer worden onderschat.

Geschreven door leerkrachten en ouders

‘Snap je kind!’ is geschreven door leerkrachten en ouders en verschijnt in 28 praktische en overzichtelijke boekjes. Voor groep 1 en 2 zijn er twee boekjes en voor groep 3 t/m 8 vier boekjes per leerjaar. Begrippen en werkwijzen worden per periode uitgelegd en je krijgt tips om op speelse wijze met je kind te oefenen.

Meer info

Bekijk voor meer informatie de website www.snapjekind.nl

Meer artikelen over Blog