Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest op school?

Geplaatst door Lidewij Koren op 7 oktober 2021
Wordt uw kind gepest? Bied uw kind dan ondersteuning en ga in gesprek met de leerkracht of mentor van uw kind. Levert dit niets op? Neem dan contact op met de intern begeleider, zorgcoördinator of pestcoördinator. Pakt de school het pesten niet adequaat aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Pestweb kan u en uw kind ondersteunen en advies geven over pesten. OCO geeft advies over de wettelijke plichten van scholen om pesten tegen te gaan.

Tip 1. Ondersteuning van het kind

Praat met uw kind over het pesten en onderzoek samen met uw kind hoe jullie dit probleem kunnen oplossen. Vaak heeft uw kind er zelf al over nagedacht. Zorg voor vertrouwen en onderneem niets zonder instemming van uw kind. Schrijf de stappen die jullie ondernemen op voor uw eigen overzicht of als u overweegt een klacht in te dienen (zie tip 4).

Tip 2. Praat met de leraar of mentor

Praat met de leraar over de situatie en vertel wat het pesten voor uw kind betekent. Vraag wat de leraar samen met u en uw kind kan doen om het pesten te stoppen en vraag ook naar het schoolveiligheidsplan. In dit plan beschrijft de school onder andere wat zij doet om pesten aan te pakken.

Zit uw kind op de middelbare school? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Tip 3. Intern Begeleider (ib’er), pestcoördinator of zorgcoördinator

U kunt op de basisschool een gesprek aanvragen met de intern begeleider en/of de pestcoördinator. Zij gaan samen met u en uw kind nadenken over een oplossing. De intern begeleider en pestcoördinator doen alles in overeenstemming met u en uw kind en gaan vertrouwelijk om met de informatie.

In het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de school. Deze contactgegevens staan in de schoolgids.

Let op: wordt uw kind gepest? En gaat het daardoor niet naar school? Houd er dan rekening mee dat uw kind wel leerplichtig is (Art. 3 Lpw). Neem contact op met de school of de leerplichtambtenaar als uw kind door het pesten echt niet meer naar school wil/durft.

Tip 4. Klacht indienen of wissel van school

Stopt het pesten niet? En heeft u het gevoel dat de school hier niet adequaat tegen optreedt? Dan kunt u een klacht indienen via de klachtencommissie van de school. Informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Daarnaast kunt u overwegen uw kind van school te laten wisselen. Wellicht voelt uw kind zich veiliger op een andere school en kan het daar een nieuwe start maken. Maar bespreek dit wel goed met uw kind. Een schoolwissel kan namelijk ingrijpend zijn.

Tip 5. Pestweb en OCO

U kunt ook contact opnemen met Pestweb. Pestweb is er om zowel u als uw kind telefonisch, per e-mail of chat te ondersteunen en advies te geven over pesten.

Wilt u meer informatie over de wettelijke plichten van school om pesten tegen te gaan? Lees dan het artikel ‘Wat kan een basisschool doen tegen pesten?’ of neem contact op met de helpdesk van OCO: 020 330 6320.

Meer artikelen over Pesten, Veiligheid basisonderwijs