SP: Pak tweedeling tussen zwarte en witte scholen aan

Geplaatst door OCO op 19 juli 2008

De SP heeft een plan gemaakt om de tweedeling tussen zwarte en witte scholen aan te pakken. Ondanks herhaaldelijke pogingen van het college blijkt deze tweedeling nog steeds veel voor te komen en zelfs nieuwe scholen krijgen hier snel mee te maken. Volgens de SP moeten zaken die de segregatie in de hand werken zoals de Cito-toets en hoge ouderbijdragen snel afgeschaft worden. Er dient verder snel nieuw beleid te komen met onder andere een dubbele wachtlijst voor zwarte en witte scholen.

Volgens de SP blijken de maatregelen die het college tot nu toe heeft genomen om de segregatie tegen te gaan niet te werken. Dit blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek. Wethouder Buyne sprak in de balie op 28 juni vorig jaar nog van ‘een Historich moment’ toen het kleurrijke convenant van het college met de schoolbesturen werd ondertekend. Dit kleurrijke convenant heeft echter niet kunnen voorkomen dat de tweedeling tussen zwarte en witte scholen toenam. De SP komt nu met plannen om verdere segregatie tegen te gaan. In tegenstelling tot de bestaande plannen betrekt de SP hierbij ook het Voortgezet Onderwijs. Want ook hier is er steeds meer sprake van een tweedeling in de zogenaamde zwarte en witte scholen.

De SP stelt voor het basisonderwijs voor om te gaan werken met een dubbele wachtlijst: Eén voor kinderen met een achterstand en één voor kinderen zonder achterstand. Ook moeten de zogenaamde voorscholen niet langer gekoppeld worden aan de zogeheten zwarte basisscholen, maar juist aan de witte scholen. Bovendien kan de gemeente ouders veel beter voorlichten over verschillende onderwijsconcepten zoals Montessori onderwijs, zodat meer allochtone ouders kiezen voor deze vormen van onderwijs. Instrumenten die de segregatie nu in de hand werken zoals de Cito-toets en hoge ouderbijdragen moeten van de SP worden aangepakt.

De SP wil voorgezet onderwijsscholen die proberen gemengd te worden, of dit al zijn, voorrang geven bij nieuwbouw en extra sport- en cultuurfaciliteiten. Zodoende blijven juist deze scholen extra aantrekkelijk. SP-raadslid Maureen van der Pligt denkt dat met deze aanpak de groeiende tweedeling op dit gebied aangepakt kan worden. “Al tijden ziet het stadsbestuur toe op deze groeiende tweedeling, maar ambitieuze en doortastende plannen bleven tot nu toe uit. Wij willen dan ook graag in september deze plannen met wethouder Asscher bespreken om nu eens echt gemengd onderwijs in Amsterdam te krijgen.”

Korte metten met segregatie

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog