Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 7 augustus 2019
Het mbo kent twee varianten. BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Als student breng je het grootste deel van de opleiding op school door. BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Je combineert werken met leren. Er zijn nog andere verschillen. Afhankelijk van de variant heb je recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart om gratis te reizen of ontvang je juist salaris.

De beroeps opleidende leerweg (BOL)

De meeste studenten in het mbo volgen een BOL-opleiding. Studenten krijgen veel theorie in de schoolbanken en ook huiswerk mee naar huis. Studenten volgen een korte stage om praktijkervaring op te doen. Studenten kunnen gratis reizen met een ov-kaart, ook als zij minderjarig zijn. Studenten reizen namelijk vijf dagen per week naar school.

De beroeps begeleidende leerweg (BBL)

Studenten in het mbo kunnen ook een BBL-opleiding volgen, mits zij 16 jaar of ouder zijn. Je gaat vooral werken en één of twee dagen naar school. Studenten leren vooral in de praktijk door zelf te doen en te ervaren. Studenten krijgen geen ov-kaart. Meestal krijgen studenten wel een reisvergoeding. Soms krijgen studenten ook een vergoeding voor de uren dat ze op school verblijven.

Evenveel uren, studielast gelijk

De studielast bij een BOL-opleiding is minimaal 1.600 uren per schooljaar (art. 7.2.7 lid 2 WEB). Dat is wettelijk bepaald. Dit is inclusief uren voor huiswerk en zelfstudie. BBL-studenten gaan deels naar school en maken huiswerk (850 uur per schooljaar), maar beginnen ook gelijk met werken (minimaal 610 uur per schooljaar) (art. 7.2.7 lid 3 WEB). Daarnaast zijn er nog uren voor begeleiding. Studenten gaan ongeveer twee dagen naar school en de rest van de week aan het werk. De studielast is gelijk aan een BOL-opleiding.

Verschillen tussen BOL en BBL

Sommige studenten vinden het prettiger om te leren door te doen. Andere studenten willen vooral theorie leren en met studiegenoten aan projecten werken. OCO zet de verschillen op een rij:

BOL BBL
Leren door veel theorie Leren door ervaring op te doen in de praktijk
Vooral naar school Meestal bij een werkgever
Ongeveer 3 of 4 dagen per week naar school 1 of 2 dagen per week naar school
Soms een stagevergoeding tijdens de stage Een arbeidsovereenkomst en salaris
Studiefinanciering (vanaf 18 jaar) Geen studiefinanciering
Recht op studentenreisproduct (ook onder de 18 jaar) Geen recht op studentenreisproduct
Vooral contact met studiegenoten Veel contact met collega’s
Geen leerwerkplek nodig voor start studie Erkend leerwerkbedrijf is voorwaarde voor start studie

Meer informatie

Check ook onze info over de overstap van vmbo naar mbo. Meer achtergronden over de verschillende mbo-opleidingen, niveaus en leerwegen en hulp bij het zoeken van opleidingen vind je in het artikel Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo.