Sportklassen op de voorkeurslijsten

Sportliefhebbers zullen bij hun schoolkeuze misschien extra letten op de sportklassen die staan vermeld op de voorkeurslijsten voor de matching. Zes scholen bieden een sportklas of sportgerelateerde ’profielklas’ aan op de voorkeurslijsten. Wat voor informatie over deze sportklassen is er te vinden in de schoolgidsen en op schoolwebsites?

Sportklassen op voorkeurslijsten per advies

Hieronder staat per schooladvies weergegeven welke scholen een sportklas aanbieden, op basis van de voorkeurslijstformulieren van de OSVO. Wat daarbij opvalt is dat op de voorkeurslijsten geen sportklassen voorkomen voor leerlingen met een havo of havo/vwo advies.

vwo

St. Nicolaaslyceum (Zuid)

havo en havo/vwo

geen aanbod

vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo

Bindelmeer College (Zuidoost), Bredero Mavo (Noord), Mundus College (Nieuw-West), Over-Y College (Noord), Panta Rhei (Amstelveen)

vmbo-k, vmbo-b/k en vmbo-b (met en zonder lwoo)

Bindelmeer College (Zuidoost), Mundus College (alleen zonder lwoo, Nieuw-West), Panta Rhei (Amstelveen)

Beschrijving sportklas per school

Op basis van informatie uit schoolgidsen en van schoolwebsites kan een vergelijking worden gemaakt tussen de sportklassen. Om hoeveel lesuren sport gaat het? Welke leerjaren is er extra sportaanbod? Op vmbo-t niveau is er het examenvak LO2, op havo en vwo niveau is er een examenvak ‘sport, bewegen en maatschappij’, worden deze examenvakken aangeboden?

Voetbalklas Bindelmeer College

Er was geen concrete informatie over leerjaren beschikbaar. Leerlingen trainen 12 uur per week, naast de andere lesuren die ze volgen. Het examenvak LO2 wordt niet aangeboden.

Ook volgen leerlingen lessen op het gebied van voeding en communicatie. Het doel is dat leerlingen uitzicht hebben op een profcarrière als ze hun vmbo-diploma hebben behaald.

Sportklas Bredero Mavo

Leerlingen kunnen voor de sportklas kiezen in het derde en vierde leerjaar en het betreft dan het examenvak LO2. Er worden vier lesuren in de week extra aan sport besteed.

Op de Bredero Mavo houden leerlingen van de sportklas een officiële sportportfolio bij (vaardigheden als samenwerken, organiseren en leiding geven staan centraal) en er wordt ook gesport buiten school. Er is bijvoorbeeld een wintersportweek.

Sport & Health-klas Mundus College

In de schoolgids en op de website van het Mundus College was er geen specifieke informatie te vinden over leerjaren, uren of een eventueel examenvak op het gebied van sport.

Op de website van het Mundus College staat te lezen dat samenwerken, breinleren, projectmatig werken, de persoonlijke leerweg en veel bewegen centraal zullen staan bij het onderwijs in het kader van de ‘Sport & Health’ klas. Het wordt zelfs een nieuw onderwijsconcept genoemd.

Sportklas St. Nicolaaslyceum

De sportklas wordt aangeboden in de eerste drie leerjaren voor en in de bovenbouw kunnen havo-leerlingen of vwo-leerlingen voor het examenvak ‘sport, bewegen en maatschappij’ kiezen. Er was geen informatie beschikbaar over hoeveel uren er (extra) aan sport worden besteed.

Op het St. Nicolaaslyceum wordt er tijdens de eerste drie jaar in de ‘plusuren’ extra aandacht besteed aan het kennismaken met verschillende sporten. Leerlingen doen kennis op over sportief gedrag, voeding en samenwerking.  In de bovenbouw kan vervolgens het vak ‘bewegen, sport en maatschappij’ worden gekozen.

Sportklas Over-Y College

De sportklas op het Over-Y college wordt in de eerste twee jaren aangeboden en daarna kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak LO2. Alle vier de jaren krijgen leerlingen dan drie uur extra sport per week.

Er worden met de sportklas van het Over-Y College wedstrijden bezocht en leerlingen nemen deel aan toernooien. Ook wordt er bij vakken als biologie en geschiedenis meer aandacht besteed aan sport.

Sportklas Panta Rhei

Deze sportklas wordt aangeboden in de eerste twee leerjaren en leerlingen besteden vier of vijf leseenheden (van een half uur) extra aan sport. LO2 wordt niet als examenvak aangeboden.

Leerlingen in de sportklas van het Panta Rhei maken kennis met verschillende sporten en ook bij andere vakken wordt er extra aandacht aan sport besteed.

Sportklassen die niet vermeld staan op voorkeurslijsten

Voor een aantal andere scholen geldt dat er op de website of in schoolgidsen wel gesproken wordt over het aanbieden van een sportklas, maar dat de sportklas niet op de officiële voorkeurslijsten van de OSVO vermeld wordt. Het gaat om: Calandlyceum, Calvijn College, Damstede Lyceum, Huygens College, De nieuwe Havo, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Scholengemeenschap Reigerbos, Stelle College, Sweelinck College.