Spreiding risicovolle en zeer zwakke basisscholen in 2007

Spreiding risicovolle en zeer zwakke basisscholen in 2007, gecombineerd met percentages niet-deelnemers CITO-eindtoets per stadsdeel.

Spreiding risicovolle en zeer zwakke basisscholen, 2007