Staatssecretaris kondigt stopzetting bekostiging ICA aan

Geplaatst door OCO op 28 januari 2010

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft vandaag haar voornemen kenbaar gemaakt om de bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) per 1 augustus 2010 te beëindigen.

Zeer zwak en onder opheffingsnorm
Dat deed zij tijdens een gesprek met het bevoegd gezag van het ICA. Reden voor de voorgenomen beëindiging van de bekostiging is dat het leerlingenaantal van het ICA, sinds de school in 2006 het oordeel ‘zeer zwak’ kreeg, zo zeer is afgenomen, dat het voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm verkeert. Dat is het wettelijk bepaalde minimum aantal leerlingen dat op een school moet zitten. De wet bepaalt dat als het aantal leerlingen van een school drie jaar lang onder de opheffingsnorm blijft, de bekostiging van een school wordt beëindigd.

Geen geld meer voor nieuwe leerlingen
Gevolg van een dergelijk besluit is dat het ICA vanaf 1 augustus geen geld krijgt voor nieuwe leerlingen. Leerlingen die reeds op het ICA zitten, kunnen hun opleiding aan het ICA afronden. In bijzondere gevallen kan de staatssecretaris toestaan dat de bekostiging van een school met te weinig leerlingen tóch wordt voortgezet. Van Bijsterveldt heeft het bevoegd gezag van het ICA vandaag echter meegedeeld dat zij, gezien de op dit moment beschikbare informatie, bij een dergelijk verzoek van de school, de kans zeer klein acht dat zij voor deze school een uitzondering maakt.

Geen vertrouwen
De staatssecretaris baseert zich daarbij op de conclusies van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs, waarin de kwaliteit van het onderwijs voor mavo, havo en vwo op het ICA als zeer zwak is gekwalificeerd en er bovendien geen vertrouwen meer is in verbetering van de kwaliteit van havo en vwo in de toekomst. Staatssecretaris Van Bijsterveldt:

“Het belang van goed onderwijs aan leerlingen staat voor mij centraal. Helaas kan dat op deze school niet worden gewaarborgd. Dat is niet alleen voor mij, maar ook voor het ICA teleurstellend om te moeten constateren.”

Downloads
Brief aan Tweede Kamer van 28 januari 2010 over ICA
Inspectie, onderzoek naar kwaliteitsverbetering ICA

 

Meer artikelen over Blog