Stakende leraren

Geplaatst door OCO op 9 januari 2012

De wetswijziging onderwijstijd werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Het bestuur van LIA is na overweging van alle voors en tegens, tot de volgende conclusie gekomen: LIA roept een algemene staking uit voor het voortgezet onderwijs op de eerste drie dagen na de kerstvakantie. LIA acht dit harde pressiemiddel nu noodzakelijk omdat de politiek absoluut geen oog heeft voor de werkelijke problematiek in het onderwijs. De werkdruk wordt alleen maar hoger, de vakantie een week korter en leraren gaan ook nog eens 7 dagen meer werken en meer lessen geven voor hetzelfde salaris.

De invoering van Passend Onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen zorgt daarbovenop alleen maar voor nog grotere en moeilijkere klassen. Bovendien komen er nog meer taken bij voor de leraren, terwijl een groot deel van hen vanwege de hoge werkdruk al geen volle baan neemt of voortijdig afhaakt. Dit is een slecht perspectief voor beginnende leraren en maakt het lerarentekort nog groter.

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari wordt door de leraren in het voortgezet onderwijs het werk neergelegd en hebben de leerlingen geen les.

In Amsterdam hebben de volgende scholen een bericht op hun website geplaatst over de staking:

Gerrit van der Veen
​Van 9 tot en met 11 januari is er een landelijke lerarenstaking. Een aantal docenten van het Gerrit van der Veen College zal hier ook aan meedoen. Daardoor zullen er soms lessen uitvallen. Kijk ieder dag goed op de website bij roosterwijzigingen om op de hoogte te blijven.

Klik hier voor de website van Gerrit van der Veen

Geert Groote College
Stakingen in het onderwijs
Er is in deze weken veel te doen om de onderwijstijd. Op 21 december organiseerde de scholierenvakbond LAKS een staking. Een aantal vakbonden van onderwijspersoneel doet dat ook. De LiA en AbvaKabo FNV organiseren op 9 januari 2012 een staking. Wij vinden dat een ongelukkige keuze, direct na de vakantie; we hebben daar echter geen invloed op.

Een aantal van onze docenten doet mee aan deze staking. Wij hebben de afspraak dat wij hun lessen niet vervangen. Wel proberen we het rooster zo aan te passen dat voor de leerlingen een acceptabele schooldag ontstaat. Houd daarom deze website en de roosterwijzigingen goed in de gaten!

Voor maandag 9 januari 2012 is er een aangepast rooster

Klik hier voor de website van het Geert Groote College

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog