3 juli 2012: Thema-avond in De Nieuwe Liefde over hoogbegaafdheid in het onderwijs

Geplaatst door OCO op 13 juni 2012

DMO, hb020 en OCO organiseren op 3 juli 2012 aanstaande een thema-avond over onderwijs in Amsterdam voor hoogbegaafde kinderen. Het doel van de avond is enerzijds om de aanwezigen te inspireren en informeren en anderzijds om hen met elkaar in contact te brengen. Het beoogde publiek: ouders; leerkrachten en schooldirecties/besturen; specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding; politici en media.

Wanneer
Dinsdag 3 juli 19:45-22:30

Waar
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Programma
19:45-20:15 Inloop met koffie/thee en bezoeken van informatiemarkt.
20:15-20:30 Opening door wethouder Lodewijk Asscher.
20:30-21:45 Inspiratie: plenair gedeelte o.l.v. Norbert Krijnen, adjunct-directeur DMO. Korte presentaties door o.a. Prof. Mooij, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en ervaringen uit de praktijk door ouders en leerkrachten.
21:45-22:30 Delen: borrel met gelegenheid tot uitwisselen van ervaringen en ideeën. Tevens bezoeken van informatiemarkt.

Informatiemarkt
De informatiemarkt zal bestaan uit meerdere stands met o.a. onderwijsorganisa- ties die onderwijs aanbieden voor hoogbegaafden, adviesbureaus op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding (zowel gericht op ouders als op scholen) en hoogbegaafdenbelangenorganisaties.

Aanmelden
U kunt zich voor 25 juni hier aanmelden.

Toelichting
INSPIRATIE. In een aantal korte presentaties zal er vanuit verschillende perspectieven belicht worden wat de aandachtspunten zijn bij onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De presentaties moeten het publiek in beweging en tot nieuwe inzichten brengen. Aan het woord zullen komen: een universitair onderzoeker die een wetenschappelijke visie geeft op onderwijs voor hoogbegaafden, kinderen die op een Leonardoschool zitten (via een video), ouders van hoogbegaafde kinderen, leerkrachten die lesgeven aan hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, en een vertegenwoordiger van een middelbare school die hun speciale programma voor hoogbegaafden toelicht.

DELEN. We vinden het erg belangrijk dat iedereen op de avond de gelegenheid krijgt om op informele wijze met andere aanwezigen op de avond kennis, ervaringen, visies, meningen, ideeën en oplossingen te delen. Dat kan tijdens de borrel in de tweede helft van de avond. U kunt dan praten met de sprekers, maar ook met ongeveer 10 standhouders die aanwezig zullen zijn. Hierbij kunt u denken aan adviesbureaus op het gebied van hoogbegaafdheid en opvoeding (zowel gericht op ouders als op scholen) en aan partijen die onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan (gaan) bieden in Amsterdam, waaronder AMOS, dat in augustus op twee locaties zal starten met hoogbegaafden-onderwijs. Verder zullen er ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, gemeenteraadsleden die het initiatiefvoorstel “Bijzonder talent verdient bijzondere aandacht” hebben ingediend, en de mensen van hb020.

Maar misschien nog wel belangrijker is dat het publiek zelf met elkaar in gesprek raakt. Dat een schooldirecteur van een moeder te horen krijgt waar zij mee zit. Dat de ene leerkracht aan de andere vertelt hoe hij zijn lessen afstemt op dat bijzondere kind in zijn klas. Dat een schoolbestuurder een afspraak kan maken met een adviseur over het opleiden van leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid. Of dat u er als ouder eindelijk achter komt dat er nog zoveel anderen zijn met vergelijkbare mooie en minder mooie verhalen die horen bij het hebben van een hoogbegaafd kind.

En een verzoekje: bent u een ouder, probeert u dan ook iemand van de school van uw kind mee te nemen? Bijvoorbeeld een leerkracht, directeur of IB-er. Of als u juist op een school werkt, neemt u dan ook een of meerdere ouders mee?