Toch 12 havo-plekken op het Sint Nicolaas

Geplaatst door OCO op 23 januari 2012

Het St. Nicolaaslyceum heeft op 28 november 2011 een brief verspreid onder de directies van de basisscholen dat het geen leerlingen meer met een havo-advies wil aannemen. Alleen leerlingen met een havo/vwo-advies of met een vwo-advies zullen volgens de plannen worden toegelaten tot het Sint Nicolaaslyceum. De school heeft toch besloten om een aantal (12) havo-leerlingen aan te nemen. Lees onderstaand bericht voor de argumentatie van de school:


Amsterdam, 11 januari 2012

Aan de directeuren en leerkrachten
van groep 8 van onze basisscholen

Beste collega’s,

Hierbij willen wij u meedelen, dat wij ons besluit over instroom van havo-leerlingen gedeeltelijk hebben aangepast na alle discussies die daarover zijn gevoerd. Dit doen wij nu meteen na de vakantie, omdat dinsdag 17 en woensdag 18 januari al onze open dagen zijn.
Hieronder volgt onze argumentatie en ons besluit.

Op 28 november hebben wij u een brief gestuurd over onze moeilijke beslissing om komend jaar geen nieuwe leerlingen met een ongedeeld havo-advies toe te laten. Naast complimenten, omdat wij de moed hadden onze verantwoordelijkheid voor onze eigen leerlingen te nemen, kwam er ook kritiek. In die kritiek hebben ons twee zaken met name geraakt. In de eerste plaats dat wij niet voldoende zouden investeren in onze havo-leerlingen en in de tweede plaats dat wij havo-leerlingen niet zouden willen of niet belangrijk zouden vinden.

Ons antwoord is dat wij sinds twee jaar een intensief traject ter verbetering van ons onderwijs uitvoeren. Wij willen een heel goede school voor onze leerlingen zijn. Daar hebben zij recht op. Het gaat intussen weer goed met het Nicolaas, maar nog niet goed genoeg. Met name bij de leerlingen met een havo-advies zagen wij de afgelopen jaren de resultaten niet verbeteren, maar verslechteren ondanks alle ondersteuning en begeleiding. Wij hebben veel in deze leerlingen geïnvesteerd, maar horen nu ook van andere scholen voor voortgezet onderwijs dat zij deze problematiek herkennen. De achtergrond van ons besluit is, dat wij vinden, dat wij alleen leerlingen mogen aannemen die een zeer goede kans hebben om hun diploma bij ons te halen.

Bij het andere punt van kritiek willen wij benadrukken dat wij onze havo belangrijk vinden en die verder versterken en profileren. Als je een groot aantal leerlingen met een h/v-advies toelaat (komend jaar bijna 130 leerlingen) betekent het automatisch dat daar een flink aantal havo-leerlingen bij zijn. En met hen zijn we blij, ook als we hen extra moeten begeleiden om op onze school een diploma te halen.

Na alle gesprekken met basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, OSVO en DMO hebben wij besloten om naar iedereen toe extra duidelijk te maken, dat wij willen blijven investeren in onze havo-leerlingen. Wij begrijpen de stedelijke problematiek, maar vinden tegelijk dat wij leerlingen die wij aannemen, een goede kans op succes moeten kunnen bieden.

Daarom zullen wij binnen onze vier reguliere h/v-brugklassen toch een aantal leerlingen met een ongedeeld havo-advies plaatsen. Dit is een beperkte groep van een twaalftal leerlingen die extra begeleiding zal krijgen. Hiermee willen wij hun een maximale kans op succes geven. Ook willen wij op deze wijze onze pedagogische en didactische ervaring verder versterken, waardoor wij wellicht op termijn grotere aantallen havo-leerlingen succesvol kunnen toelaten.

In de gesprekken binnen het OSVO en met DMO hebben wij aangedrongen op onderzoek naar de resultaten van leerlingen met een havo-advies. Wij willen daar graag aan meewerken. Dat lijkt, nu ook andere scholen aangeven hier problemen te ondervinden, belangrijk.

Wij willen nogmaals benadrukken dat ons belangrijkste doel blijft, dat onze leerlingen op een zinvolle en plezierige wijze hun diploma kunnen halen. En ook, dat wij met de genomen maatregel volledig binnen de gemaakte afspraken van de kernprocedure blijven. Wij zullen de regels voor aanmelding, inschrijving, loting e.d. volgen. Hierbij gelden wel de extra eisen voor onze sport- en cultuur+klassen, zoals die op onze website en in onze brochures zijn omschreven.

Met vriendelijke groet,

Drs. H.J. (Hans) van Rooijen
Rector St. Nicolaaslyceum

 

Meer artikelen over Blog