Lerarenstaking woensdag 6 november gaat toch door

Geplaatst door OCO op 4 november 2019
De lerarenstaking op woensdag 6 november 2019 gaat toch door. De meeste schoolbesturen in het Amsterdamse basisonderwijs steunen de staking en betalen de salarissen door. Of de Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs ook dicht zijn op 6 november is minder duidelijk. Neem bij twijfel contact op met school.

Toch lerarenstaking op 6 november

De lerarenstaking op woensdag 6 november 2019 gaat toch door. Nadat de staking afgelopen vrijdag eerst werd afgeblazen door de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (Aob) is diezelfde voorzitter dit weekeinde afgetreden toen de achterban liet merken ontevreden te zijn met het vrijdag gesloten akkoord voor 460 miljoen euro. Zie bijvoorbeeld deze momentopname in de Volkskrant van de zich snel opeenvolgende gebeurtenissen.

Meeste scholen dicht in Amsterdamse basisonderwijs

De meeste – in ieder geval alle grote – Amsterdamse schoolbesturen steunen de lerarenstaking woensdag 6 november 2019 en betalen de salarissen door. Via een brief hebben ze de ouders van de kinderen op hun scholen laten weten dat staking van a.s. woensdag doorgaat. De scholen konden daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken die het overlegorgaan van de schoolbesturen in het Amsterdamse basisonderwijs had opgesteld, het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO):

“De schoolbesturen werden afgelopen vrijdagavond verrast door een onderwijsakkoord. In dit akkoord is extra geld toegezegd voor het onderwijs. Door deze toezegging leek de staking van woensdag 6 november niet meer nodig. In de loop van het weekend werd duidelijk dat het vooral om incidenteel geld gaat. Het onderwijs heeft juist structureel geld nodig om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen. De huidige problemen los je niet op met een eenmalige uitkering. Onze wethouder van onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman, verwoordde dat treffend:

“Fijn dat er extra geld komt. Echt. Maar het is incidenteel geld. En het probleem is niet incidenteel maar structureel. Leraren werken niet incidenteel. Salaris is niet incidenteel. De loonkloof is niet incidenteel. Het lerarentekort is niet incidenteel.”

De leerkrachten, het ondersteunend personeel en de schooldirecteuren gaan dus tóch op 6 november staken, omdat zij zich zorgen maken over de toekomst van uw kind. Deze zorgen worden breed gedeeld door een groot deel van de Amsterdamse schoolbesturen. Deze besturen staat dan ook volledig achter deze actie!”

In Amsterdams voortgezet onderwijs slechts enkele scholen dicht?

De OSVO, het overlegorgaan van de schoolbesturen in het Amsterdams onderwijs heeft geen standpunt ingenomen en ook geen beeld van welke scholen sluiten voor de staking. De enige publieke bron op dit moment welke scholen dicht gaan op 6 november is een kaartje van de Aob. In het Amsterdamse voortgezet onderwijs zijn slechts een drietal scholen op dit kaartje vermeld: het Amsterdams Lyceum, het Berlage Lyceum en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Van deze drie heeft alleen de OSB een bericht op de schoolwebsite geplaatst:

“Bonden hebben een oproep gedaan om op 6 november te staken en scholen te sluiten. Normaal gesproken zijn wij heel voorzichtig en terughoudend bij dit soort oproepen omdat onderwijs voor onze leerlingen onze eerste verantwoordelijkheid is. De situatie in met name het primair onderwijs in Zuidoost is schrijnend vanwege het lerarentekort. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit in zowel primair als voortgezet onderwijs. Ook het lerarentekort wordt bij ons steeds voelbaarder en legt extra druk op collega’s. Investeren in onderwijs is investeren in een goed functionerende maatschappij. Met de sluiting van de OSB willen we het signaal afgeven dat we samen met het primair onderwijs op de bres staan voor de toekomst van onze huidige en toekomstige leerlingen. Deze dag zullen wij als school stilstaan bij het bieden van kwaliteit en kansen aan leerlingen.”

Geen brief?

Geen brief ontvangen? Neem bij twijfel of de school op woensdag 6 november 2019 gesloten is contact op met school.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog