Toegankelijkheid scholen voor gehandicapten verhoogd

Geplaatst door OCO op 23 januari 2008

De afgelopen jaren is de rolstoeltoegankelijkheid van een aantal scholen in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied vergroot. In zes scholen zijn onder meer drempels weggehaald, entrees verlaagd, hellingbanen gemaakt en trapliften geïnstalleerd. Ook zijn er zogenaamde MIVA-toiletten geplaatst. Op deze manier kunnen kinderen met een lichamelijke beperking gewoon naar school blijven gaan en is het gebouw eveneens toegankelijk voor leerkrachten, ouders of anderen met een beperking.

Helaas konden niet alle scholen in stadsdeel Zeeburg toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor was het budget niet toereikend en voldeden sommige scholen niet aan de criteria van het Stimuleringsfonds Gehandicapte. Bovendien is gekeken naar een eerlijke verdeling over openbare en bijzondere scholen. Uiteindelijk zijn zes scholen aangepast:

de J.P. Coenschool
de 8e Montessorischool
de Flevoparkschool
de Waaijer
de Rietlanden
de Insulindeschool

Wethouder Jan Hoek: “In Zeeburg willen we dat iedereen mee kan doen; de toegankelijkheid van gebouwen is daarbij van groot belang. Door deze investeringen kunnen gehandicapten beter terecht op de scholen in Zeeburg. Het is wel van belang dat de getroffen voorzieningen ook goed beheerd worden. Zo mag een ruimer gehandicaptentoilet niet door ruimtegebrek als bezemkast eindigen. En een hellingbaan mag niet geblokkeerd worden. Ik ben blij met deze investeringen, maar we zijn er nog niet; daarom blijven we werken aan een toegankelijk Zeeburg.”

Meer artikelen over Blog