De transitie bij ROC TOP

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 12 juli 2019
Vernieuwingen zijn veranderingen en veranderingen zijn nodig. Volgens het bestuur van ROC TOP leiden veranderingen ook tot nieuwe inzichten in het aanbieden van onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Een van de belangrijkste onderdelen van vernieuwend onderwijs is de pilot gepersonaliseerd leren. OCO ging langs bij ROC TOP.

ROC TOP Amsterdam

ROC TOP in Amsterdam verzorgt onderwijs voor ongeveer 4.500 mbo-studenten op vier campussen in Amsterdam. De school leidt bovendien mbo-studenten op voor een vervolgstudie of voor de arbeidsmarkt. ROC TOP onderscheidt zich van andere ROC’s met de pilot gepersonaliseerd leren. Daarmee krijgen studenten meer keuzevrijheid om binnen hun opleiding vakken te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke doelen. Studenten bespreken hun persoonlijke doelen met een interne of externe studieloopbaanbegeleider.

Campusvorming

Binnen ROC TOP worden ruim vijftig verschillende opleidingen aangeboden. Om het onderwijs binnen deze verschillende opleidingen zo effectief mogelijk aan te bieden. Daarom is ROC in 2018 geclusterd in vier verschillende campussen. 2018 was het jaar van de campusvorming voor ROC TOP. Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn vier nieuwe campussen van start gegaan in de stad. Bij de campussen draait het daarom voornamelijk om innovatief, inspirerend en dynamisch beroepsonderwijs tezamen met de studenten, professionals en het beroepenveld.

Een campus is een locatie of een aantal locaties die redelijk dichtbij elkaar liggen. Waarbij opleidingen worden aangeboden die inhoudelijk samenhangen. Die daarom ook een bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarnaast heeft ROC TOP nog vier kleinere locaties. Op deze locaties vinden studenten van de Amsterdamse Plus plaats. Waarmee zij hun studie volgen.

Hoofdlocaties campussen

  • Business TOP (Vlaardingenlaan)
  • Events & Hospitality TOP (NDSM-straat, Amsterdam Noord)
  • Health & Sport TOP (De Klencke, met de Sporthallen Zuid)
  • Start TOP (Wibautstraat)

Strategisch plan 2018-2020

ROC TOP maakt gebruik van een transitieplan. 2018 was het eerste jaar van de nieuwe strategische transitieplanperiode 2018-2020, met als titel ‘TOP in Beweging’. Doelstellingen uit het vorige strategisch plan die niet (volledig) zijn gerealiseerd, zoals de realisatie van een elektronische leeromgeving, onderwijs op locatie van het werkveld en innovatie bij elke opleiding, zijn hierin meegenomen. Daarnaast ligt de nadruk van de strategische koers en het besturingsmodel. Met name op de transformatie naar een toekomstbestendige organisatie. Die goed inspeelt op de externe ontwikkelingen en goede prestaties levert.

De studenten, medewerkers en samenwerkingspartners van het ROC hebben aan de start van het plan de campussen en de ingezette beweging positief ontvangen. Hiervoor was ook een reorganisatie nodig waarmee alle medewerkers te maken kregen. Om de consequenties voor de medewerkers zo goed mogelijk op te vangen, is voor de zomer 2018 eerst een sociaal plan afgesproken met de vakbonden. Ondersteunend daarmee zijn volgens het ROC een financieel gezonde exploitatie, goede onderwijskwaliteit, en het aantrekken en behouden van voldoende studentenaantallen. De missie en kernwaarden van ROC TOP zijn hierop aangescherpt.

Strategische hoofddoelen

• Innovatief (constante vernieuwing)
• Herkenbare locaties (profilering)
• Sterke verbindingen met werkveld en omgeving

“Als er niet transparant gecommuniceerd is binnen alle bestuursorganen is het toepassen van vernieuwend onderwijs in de huidige staat van transitie kwalitatief laag”

TOP in Beweging

TOP in Beweging (TIB) is een ambitieus traject dat ROC TOP klaar maakt voor de toekomst. De Raad van Toezicht ondersteunt de uitgezette strategische koers. Maar vind het ook belangrijk dat het voorstel wordt ondersteund door de Ondernemingsraad en de Studentenraad van ROC TOP. Het College van Bestuur en Campusdirecteuren, in samenwerking met de managers bedrijfsvoering, zijn namens de Raad van Toezicht in een goede positie om een succes te maken van TOP in Beweging. Daarom word er vanuit de raad de ontwikkelingen op het gebied van individugericht onderwijs en co-creatie met grote belangstelling gevolgd.

ROC TOP wilt toekomstbestendig zijn

ROC TOP heeft de ambitie om zo goed mogelijk toekomstbestendig te zijn. Hierbij ingespeeld op de dynamiek van de samenleving, werkveld en de behoefte van de student zelf. ‘TOP in Beweging’ zorgt hieromheen als een startkader voor onderwijsvernieuwing. Dat ook een steeds breder begrip is onder andere ROC’s in Amsterdam. De reacties van de studenten worden meegenomen in verdere acties van het ROC. Lees hier een uitgebreid interview met de studentenraad van ROC TOP.