De transitie bij ROC TOP

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 12 juli 2019
Ramon Rahangmetan ging voor OCO langs bij ROC TOP om meer te horen over de pilot met gepersonaliseerd leren om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Dit maakt onderdeel uit van een grote reorganisatie, waarbij ROC TOP het onderwijs op vier campussen bundelt en toekomstbestendig maakt.

ROC TOP Amsterdam

ROC TOP in Amsterdam verzorgt onderwijs voor ongeveer 4.500 mbo-studenten. De school leidt mbo-studenten op voor een vervolgstudie of voor de arbeidsmarkt. ROC TOP onderscheidt zich van andere ROC’s met de pilot gepersonaliseerd leren. Daarmee krijgen studenten meer keuzevrijheid om binnen hun opleiding vakken te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke doelen. Studenten bespreken hun persoonlijke doelen met een interne of externe studieloopbaanbegeleider.

Campusvorming

Binnen ROC TOP worden ruim vijftig verschillende opleidingen aangeboden. Om het onderwijs binnen deze verschillende opleidingen zo effectief mogelijk aan te bieden heeft ROC TOP het onderwijs in 2018 geclusterd in vier verschillende campussen.

Een campus is een locatie of een aantal locaties die redelijk dichtbij elkaar liggen met opleidingen die inhoudelijk samenhangen. Daarnaast heeft ROC TOP nog vier kleinere locaties voor studenten van de Amsterdamse Plus.

Hoofdlocaties campussen

  • Business TOP (Vlaardingenlaan)
  • Events & Hospitality TOP (NDSM-straat, Amsterdam Noord)
  • Health & Sport TOP (De Klencke, met de Sporthallen Zuid)
  • Start TOP (Wibautstraat)

Strategisch plan 2018-2020

2018 was het eerste jaar van de nieuwe strategische transitieplanperiode 2018-2020, met als titel ‘TOP in Beweging’ (TIB). Daarin zijn doelstellingen uit het vorige strategisch plan meegenomen. Zoals de realisatie van een elektronische leeromgeving, onderwijs op locatie van het werkveld en innovatie bij elke opleiding. Het besturingsmodel is gericht op een toekomstbestendige organisatie die kan inspelen op externe ontwikkelingen en zorgt voor goede prestaties.

Strategische hoofddoelen

• Innovatief (constante vernieuwing)
• Herkenbare locaties (profilering)
• Sterke verbindingen met werkveld en omgeving

Reorganisatie

De studenten, medewerkers en samenwerkingspartners van het ROC hebben het plan voor de campussen en de ingezette transitie positief ontvangen. De Raad van Toezicht ondersteunt de uitgezette strategische koers. Maar vind het ook belangrijk dat het voorstel wordt ondersteund door de Ondernemingsraad en de Studentenraad van ROC TOP.

Hiervoor was wel een reorganisatie nodig waarmee alle medewerkers te maken kregen. Om de consequenties voor de medewerkers op te vangen is voor de zomer 2018 een sociaal plan afgesproken met de vakbonden. Dit is volgens ROC TOP noodzakelijk voor een financieel gezonde exploitatie, goede onderwijskwaliteit, en het aantrekken en behouden van voldoende studentenaantallen.

Meer lezen

Lees hier een uitgebreid interview met de studentenraad van ROC TOP.

Meer artikelen over Blog