Studentenraad ROC TOP: ‘medezeggenschap is ook een middel om jezelf beter te leren kennen’

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 11 juli 2019
Op 7 mei 2019 ging OCO langs bij de studentenraad van ROC TOP in Amsterdam. Met als doel een beeld te krijgen van het werk bij de studentenraad. Maar ook van het onderdeel vernieuwend onderwijs dat dit jaar als pilot is toegepast in alle ROC’s. Een studentenraad vertegenwoordigt de belangen van de studenten van de school. Samen met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht vergaderen de partijen ieder kwartaal met elkaar. Dit gaat over belangrijke onderwerpen die invloed hebben op de kwaliteit van het vernieuwend onderwijs bij ROC TOP.

Waarom heb je gekozen voor de studentenraad?

“ROC TOP vindt vernieuwend onderwijs belangrijk voor studenten van nu en de toekomst. Daarom is er steeds meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Die aandacht is ook belangrijk voor kwetsbare jongeren die niet altijd snel hun draai kunnen vinden in de maatschappij. De studentenraadsleden vinden het belangrijk hun steentje bij te dragen voor het begeleiden van deze kwetsbare jongeren. De studenten verdienen een stem in tijden van duurzame vernieuwing. Vooral als er gesproken wordt over een nieuw onderwijsprogramma.

Een programma dat beter is afgestemd op de individuele kwaliteiten van de student. Ook is het erg interessant om deel te nemen aan verschillende activiteiten en evenementen als studentenraadslid. Hiermee verbreed je je horizon met algemene kennis, netwerk en expertise. Tot slot krijg je aan het einde van je studie vanuit de studentenraad een certificaat mee dat je kan toevoegen aan je CV. Zo laat je als student zien dat je een stukje extra doet naast je studie. De studenten verdienen een stem in tijden van vernieuwend onderwijs.”

Wat betekent de term medezeggenschap voor jou?

“Medezeggenschap wil zeggen dat je je stem moet kunnen laten horen. En dat je je inbreng onderbouwt met de juiste argumenten. De meeste studentenraadsleden zijn vanuit interesse in de politiek en onderwijs in de studentenraad terechtgekomen. Debatteren moet je wel leuk vinden. Maar je moet ook goed kunnen luisteren naar de studenten om inzicht te krijgen in wat de belangen zijn. Uiteindelijk gaat het om een optimale samenwerking.

Tegenwoordig leven we als maatschappij in een wereld die constant verandert. Dat vraagt om een vernieuwend onderwijssysteem waarin studenten keuzevrijheid hebben die aansluit op de veranderende realiteit. Vaardigheden en kennis zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling.”

Volgens de studentenraadsleden van ROC TOP is medezeggenschap ook een middel om jezelf beter te leren kennen:

“Je leert je mening te geven, gebaseerd op feiten en cijfers. In de studentenraad ben je niet zomaar een nummer, maar een student met een sterke invloed op een snel veranderende tijd in het onderwijs.”

Hoe worden de functies en taken verdeeld?

“Als er een functie vrij komt wordt er gevraagd naar de meningen van alle raadsleden. De interesses, taken en haalbaarheid van de functie worden doorgenomen. Vervolgens moet het raadslid intern solliciteren op de functie. Uiteindelijk gaat het erom dat je taken doet die je leuk vind. Transparante communicatie is belangrijk in het uitoefenen van je functie.

Je moet ook het huisreglement van de studentenraad naleven. Als studentenraad heb je bepaalde rechten en plichten. Daar houden wij bij ieder onderwerp rekening mee en die zetten we in op de juiste momenten. Een goede rolverdeling in functies is belangrijk zodat de raad goed kan functioneren. De ervaringen en kennis op het gebied van medezeggenschap in de studentenraad nemen we ook mee op de arbeidsmarkt. Voorafgaand aan het proces tot het beoefenen van een functie zijn er verkiezingen binnen de studentenraad.”

Functies bij studentenraad ROC TOP

  • voorzitter: behoudt zijn/haar rol in het nemen van de uiteindelijke beslissingen en zorgt dat de vergaderingen in goede banen worden geleid.
  • vicevoorzitter: wordt gezien als plaatsvervangend voorzitter.
  • penningmeester: beheert de inkomsten en uitgaven van de studentenraad.
  • secretaris: is de notulist(e) van iedere vergadering en verstuurt de bijlagen van de vergadering.
  • financiĆ«le commissie: heeft overzicht op alle stukken omtrent financiĆ«n die worden gedeeld met de Ondernemingsraad, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  • marketing en communicatie commissie: delen, opzetten en verspreiden van informatie en beslissingen naar de juiste kanalen van de studentenraad.

Welke drie onderwerpen gaan de studenten het meest aan?

Lesroosters

“Het indelen van de roosters kan soms een langdurig proces zijn. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van de lessen tussen de ruimtes op de scholen. Maar ook het uitbrengen van de roosters aan studenten en docenten. Vaak werken studenten naast hun studie in een parttime baan. Een overzichtelijke planning van het ROC is van groot belang. Hoe eerder een lesrooster wordt uitgebracht hoe beter. De studentenraad kan hierin een stem kan geven.”

Lerarentekort

“Er wordt steeds vaker gesproken over een tekort aan leraren. Dit speelt niet alleen op ROC TOP maar in het hele onderwijs in Nederland. Vaak zie je dat dit opgevangen wordt met digitale leermaterialen, interne of externe docenten en studieloopbaanbegeleiders. Studenten hebben vaak vanuit hun interesse al ervaringen met digitale apparatuur. Werken met deze middelen zijn goede vervangers om dit soort tekorten op te vangen. Programma’s als rekenen en taal kunnen digitaal. Zo ontwikkelt een student meer zelfstandigheid, nauwkeurigheid en kennis. Ook is een combinatie met vernieuwend onderwijs mogelijk, denk dan bijvoorbeeld aan gamification of digitalisering.”

Lesuitval

“Het komt vaak voor dat er lessen uitvallen en dat dit te laat gecommuniceerd wordt naar de studenten. Een veelvoorkomend probleem. De reis, energie en tijd die je aflegt om aanwezig te zijn blijken voor niks te zijn geweest. Meestal is het niet te voorkomen, bijvoorbeeld als een leraar zich dezelfde ochtend ziek heeft gemeld en daardoor de lessen niet doorgaan. Communicatie tussen studenten en de roostermakers is van essentieel belang.”

Hebben jullie invloed als studentenraad?

“De studentenraad praat mee over het beleid en betrekt daarbij onderwerpen die voor de studenten van de school belangrijk zijn. Behalve kennis van rechten en plichten is het voor studentenraad goed om te weten welke oplossingen haalbaar zijn. Daarvoor zijn de juiste informatie en connecties erg belangrijk. Als studentenraadslid praat je ook mee over het vernieuwend onderwijs binnen ROC TOP. Daarbij hoort ook een succesvolle afronding van de opleiding met een geldig diploma. Zodat alle studenten hun kans op een baan na het mbo behouden. In totaal vertegenwoordigt de studentenraad de belangen van ongeveer 4.500 mbo-studenten. Invloed krijgt de studentenraad door met oplossingen te komen. De studentenraad vindt het trouwens niet alleen belangrijk om invloed uit te oefenen, maar ook dat iedere student op het ROC TOP de eigen rechten en plichten kent.”

Welke media kanalen gebruikt de studentenraad?

“Er is voornamelijk gebruik gemaakt van mond-op-mond reclame. Er word over de studentenraad gepraat en de studenten weten dat de raad luistert naar wat leeft in de school. De belangrijkste onderwerpen in de school hoor je meestal bij sociale contacten in de wandelgangen. Van student tot schoonmaker en directeur geldt: het doel van een studentenraad is om gehoord te worden. Daarvoor gebruikt de studentenraad verschillende kanalen zoals nieuwsbrieven, Facebook en blogs. Het komt uiteindelijk neer op sociale gesprekken met studenten, docenten en het bestuur. Als extern kanaal zou het een goed idee zijn meer te focussen op social media. De studentenraad vindt een goed idee hier de komende tijd meer op in te spelen. Dit schooljaar is er een pilot gestart voor vernieuwend onderwijs genaamd gepersonaliseerd leren. Studenten krijgen steeds meer de vrijheid hun opleiding als vakkenpaket samen te stellen. Deze manier van onderwijs biedt kansen op bredere scholing. Dit soort voorbeelden deelt de studentenraad op externe social media. Lees hier meer over vernieuwend onderwijs van ROC TOP.”