Tweede Kamer steunt bijspijkerrecht in mbo

Geplaatst door OCO op 25 maart 2010

Dinsdag 16 maart 2010 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het bijspijkerrecht dichterbij brengt voor leerlingen op een zeer zwakke mbo-opleiding, en misschien ook wel voor leerlingen op zeer zwakke scholen van andere onderwijssoorten.

Opleidingen verantwoordelijk
De motie is ingediend in vervolg op een kamerdebat over de zeer zwakke opleidingen in het MBO. In de motie wordt beschreven dat de opleidingen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs en voor het wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan omdat een opleiding zeer zwak is of omdat bepaalde vakken langere tijd niet gegeven zijn. De Tweede Kamer geeft in de motie aan door de regering geïnformeerd te willen worden hoe de ROC’s het bijspijkeren invullen. De regering moet de MBO-raad, de koepelorganisatie van de besturen van de ROC’s, daarop aanspreken.

Geen steun
Een motie om in financiële zin de verantwoordelijkheid voor het bijspijkeren van op zeer zwakke mbo-opleidingen opgelopen achterstanden neer te leggen bij de regering, in plaats van bij het schoolbestuur, haalde het niet. Een andere motie die onvoldoende steun kreeg was de eis dat op alle MBO-opleidingen minimaal 70% van de docenten vakbevoegd is. Wel werd er nog een motie aangenomen met een soortgelijke eis die zich beperkt tot zwakke en zeer zwakke opleidingen in het mbo: dat minimaal 70% van het budget wordt ingezet voor 850 lesuren begeleide onderwijstijd door een bevoegd docent.

Download
Aangenomen moties bijspijkerrecht mbo
Verworpen moties bijspijkerrecht mbo

Meer artikelen over Blog